تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 9:48 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
 معرفی جیگ و فیکسچرها
 
 
 
 
 
 
صنعت طراحی قید وبست ها (جیگ وفیکسچرها) را می توان شاخه بزرگی از صنایعی دانست که عامل تامین نیازهای صنعتی جوامع امروزی می باشند. صنعت قید وبست ها نقش ارزنده ای را در سازندگی وتولیدات صنعتی دارند. البته بر استادان ذیصلاح ودست اندرکاران صنعت پوشیده نیست که برای تولید بیشتر محصولات جهت نیل به پیشرفت اقتصادی ودرنهایت خود کفایی در خصوص صنعت نیاز به سیستم هایی می باشد تادر تسریع وبالا بردن کیفیت تولید نقش موثری داشته باشند. لذا آموزش طراحی وکار با جیگ وفیکسچرها چه به صورت تخصصی در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی و چه به صورت استفاده از کتابها در سطح کارخانجات ومراکز صنعتی اجتناب نا پذیر می نماید

 

تعریف جیگ :

یک جیگ دستگاه مخصوصی است که قطعه کار را می گیرد یا نگه می دارد یا روی یک قسمت ماشین کاری شده قرار می گیرد. جیگ یک ابزار تولید می باشد که نه تنها قطعه کار را تعیین محل می کند ونگه میدارد  همچنین ابزار برش را برای انجام کار راهنمایی می کند. جیگ ها معمو لا" با بوشهای سوراخکاری فولادی برای راهنمایی مته ها یا دیگر ابزار برش به کار می روند. به عنوان یک اصل جیگ های کوچک بر روی میز بسته نمی شوند هر چند اگر سوراخها بزرگتر از 4/1 اینچ باشند. معمولا" لازم است که جیگ در یک آشیانه قرار گیرد یا به طور محکمی به میز وصل گردد.

 

تعریف فیکسچر :

یک فیکسچر ابزار تولیدی است که برای تعیین محل ونگهداشتن یک یاچند قطعه کار به کار میرود به طوریکه عملیات لازم بتوانند انجام شوند. یک فیکسچر باید به طرز محکمی به میز ماشین متصل گردد. از آنجایی که فیکسچرها بیشتر روی ماشینهای فرز کاری مورد استفاده قرار می گیرند لازم است طوری طراحی شوند که برای عملیات مختلف مناسب باشند. هدف اصلی از کاربرد فیکسچر تعیین محل کردن قطعه کار به طور سریع ودرست – نگهداری آن به طرز خوبی ومحکم گرفتن آن می باشد. فیکسچرها در طرحهای مختلفی از ساده یا پیچیده برای کارهای مختلف وبا در نظر گرفتن تعداد تولید ساخته شده اند. به عنوان قطعات نگهدارنده فیکسچرها به ساده کردن عملیات فلزی باوسایل مخصوص روی تمام ماشینهای استاندارد کمک می کند. در ذیل موارد زیادی که ممکن است به فیکسچر احتیاج داشته باشد نوشته شده است :

مونتاژ – خم کاری – سوراخکاری داخلی – پرداخت کاری – صیقل کاری- سنگ کاری – بازرسی صیقل وپرداخت بلبرینگها و یاتاقانها – فرز کاری – رنده کاری – قلاویز کاری – تراشکاری و جوشکاری و...

 

فرق بین جیگ وفیکسچر :

درواقع فرق گذاشتن قاطع بین این دو وسیله مشکل است ولی به طور کلی می توان گفت که جیگ هدایت کننده مته برای عملیات سوراخکاری می باشد در حالیکه فیکسچر خود به ماشینی که عمل برش را انجام می دهد محکم بسته شده و بدون تیغه عمل برش را انجام میدهد. فیکسچرها اغلب برای سرعت عمل در ماشینهای فرز وهمچنین انواع ماشینهای صفحه تراش استفاده می شود. در بعضی مواقع به خصوص از جیگ و فیکسچربه طور مرکب برای تهیه قطعات مشکلتر که طراحی آن ایجاب می کند استفاده می شوند.

 

انواع جیگها :

1- شابلونهای سوراخکاری ساده                                                                                                                                   

2- جیگهای صفحه ای با پیچهای گیره بندی

3- جیگها صفحه ای سوراخکاری با گیره ها وپایه ها ی

4- جیگهای سوراخکا ری کانالی 

5- جیگهای مرکب سوراخکاری و مونتاژ

 

انواع فیکسچرها : 

1- فیکسچرهای فرز کاری بغل تراش                                                                                          

2- فیکسچرهای صفحه ای زاویه دار قلاویز کاری

3- فیکسچرهای فرز کاری گیره ای

4- فیکسچرهای فرز کاری ساده با صفحه زاویه دار

 

انواع جیگها :

1- شابلونهای سوراخکاری ساده :

 

اطلاعات مقدماتی :

وقتیکه سوراخهای قطعه کار بدون کمک ابزار ویژه سوراخ می شوند مرکز آنها باید به وسیله                                

 LAY OUT(روشی که در قالبهای فلزی برای سوراخ کردن ورقها بکار می رود) تنظیم گردد. این روش به وسیله خطوط دستی وسمبه نشان کردن انجام می شود که در مواردی که لازم است چند قطعه کار ساخته شود این عمل کند ودر عین حال غیر قابل قبول می باشد. برای جفت کردن قطعات ابتدا سوراخها دریکی از قطعات بامته تنظیم می شود و سپس قطعه بعدی با قطعه اول جفت وتنظیم می شود. این روش تضمین می کند که سوراخهای دو قطعه با هم در یک خط قرار دارند. ولی اگر چند قطعه با این روش تهیه گرددقطعات یکسان نخواهند بود. استفاده از نمونه به طور موقتی یا شابلون درستی بیشتری در قرار وتعیین محل سوراخها تعیین میکند ولی این روش برای تعداد زیادی قطعات همچنان کند وگران می باشد.شابلونهایی که مته را هدایت میکنند و به موجب آن تنظیم سوراخها رابه وسیله روشLAY OUT حذف می کنند درستی و دقت بیشتری در سوراخکاری کار به وجود آورده و همچنین در زمان ومقدار زحمت صرفه جویی می کنند. آنهامانند پلی میان روشهای تنظیم LAY OUT و استفاده از نمونه های گران در جیگهای سوراخکاری می باشد.

 

شرح شابلونهای سوراخکاری :

یک شابلون سوراخکاری یک نمونه از جیگهای باز ساده می باشد که تشکیل شده از یک صفحه تخت که شامل سوراخهایی برای راهنمایی مته ها می باشد. ممکن است این صفحه برای جفت شدن با خطوط بیرونی سطح قطعه کار به شکل قطعه کار ساخته شود و سوراخهایی درآن تعبیه شده باشد شکل 2A و ممکن است این صفحه طوری باشد که فقط قسمتی از آنبا خطوط بیرونی قطعه کار جفت شود شکل2B .

 

هدف :

شابلونهای سوراخکاری برای تعداد کار زیاد به کار می روند زیرا سوراخها با دقت ویکنواختی بیشتری نسبت به تنظیم جداگانه و مجزای یک یک سوراخها  سوراخ می شوند . همچنین وقتی که یک جیگ سوراخکاری کم خرج مورد نیاز باشد برای تعداد کار کم نیز این جیگ استفاده می شود.

 

انتخاب عوامل تعیین کننده :

شابلونهای سوراخکاری وقتی برای سوراخکاری مطلوب می باشند که درستی بیشتر از حالت درست مورد نظر باشد. از آنجائیکه شابلون سوراخکاری عمل تنظیم کردن را حذف می نماید ارزش آن وقتی به مورد دانسته می شود که تعداد زیادی قطعه کار باید سوراخ شوند. شابلونها در جایی برای تولید کم استفاده می شوند که ارزش ابزار باید تا حداقل ممکن پایین نگه داشته شودو کار به دقت زیادی احتیاج ندارد. برای تولید زیاد جیگهای موثر وبهتری ساخته می شود وبرای دقت بیشتر روش گیره بندی وقرار بهتری استفاده می شود.

مزایا وعیوب :

شابلونهای سوراخکاری چند مزیت دارند : در طرح وساختمان ساده و از نظر قیمت ارزان هستند- به راحتی جا به جا می شوند و به سرعت روی قطعه کار قرار می گیرند. با این همه شابلونهای سوراخکاری ضد ضربه نبوده و ممکن است یک اپراتور بی احتیاط درصد زیادی از کار را ضایع کند. عمل سوراخکاری آهسته انجام می گیرد زیرا که برای سوراخکاری پین قفل کننده باید در اولین سوراخ قرار بگیردو این اعمال باعث کند شدن عمل سوراخکاری می گردند.به علاوه شابلونهای سوراخکاری وقتیکه لازم باشد کار در تلرانس محدودی انجام گیرد رضایتبخش نیستند.                

 


برچسب‌ها: جیگ و فیکسچرها, jig, fixtures

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 10:43 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 10:37 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

The Power Of A Fan!

 The Self-Generator is an amazing ceiling fan concept that can preserve the mechanical energy after the fan has been powered-off. The system uses electromagnetic induction and the remainder mechanical energy is converted into electricity and saved in the capacitor. This reserved energy can be used for next time.

 

The designers explain, “according to the energy principle, the Kinetic energy of starting a fan from speed 0 to V is equal to the dissipation of slowing down from speed V to 0. As the friction and capacitor limits exist, approximately after 2~3 times the saved energy can start the fan. The usage is the same as ordinary fan; as long as it’s been charged enough it will automatically work.”

Designers: Tab Chao & Julia Zhu

 

 


برچسب‌ها: پنکه سقفی با طرح جدید, The Power Of A Fan

تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 10:34 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 | 10:1 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

آموزش و فیلم آموزشی نرم افزار PTC Creo - Pro/Engineer wildfire 6.0 - PTC Creo 3.0

شرکت PTC خالق نرم افزار Pro/E نرم افزار جدید خود را با نام PTC Creo به بازار ارائه نموده است

این ورژن جدید دارای قابلیتهای بسیار منحصربه فردی نسبت به دیگر ورژنهای قبلی این شرکت داشته

و با اضافه نمودن تکنیکهای جدید از هر لحاظ خود را ویژه نموده است .

در این ورژن سعی شده گلچین بهترین تکنیکهای نرم افزار Pro/Engineer Wildfire و دیگر نرم افزارهای

طراحی - ساخت - تحلیل CAD\CAM\CAE بصورت بسیار پیشرفته با روشهاي  آسان ارائه گردد .

نمای جدید - نحوه ورود به دستورات به روش جدید - دستورات جدید و پیشرفته - ارائه ماژورهای

جدید نرم افزار - آموزش بسیار قوی بصورت نمایش فیلم و سهولت استفاده آسان از دستورات در ورژن

جدید بسیار مشهود می باشد .

مفتخریم پس از تلاش فراوان برای شما هم وطنان عزیزمان  آموزش ورژن جدید PTC Creo 2.0 را بصورت فیلم با کیفیت بسیار بالا با زبان انگلیسی ارائه نماییم .

شما قادر خواهید بود دستورات مبتدی و پشرفته از سطح 1 تا سطح 5 را پس از گذراندن دوره آموزشی

با DVD های آموزشی جدید این نرم افزار جدید را یاد بگیرید .

شما به آسانی می توانید در منزل خود با کمک فیلم های آموزشی تمامی دستورات را مرحله به

مرحله بصورت تصویری نمایش می دهد ، فرا گیرید.

Browse Tutorials  لیست موضوع آموزش و محیط های آموزش PTC creo

بیش از ۶۰۰ قطعه فیلم آموزشی دستورات مبتدی تا پیشرفته از تمام محیط کار creo

برای آموزش هر دستور یک فیلم آموزشی مجزا تهیه شده است

DVD1 - بخش 1 فیلم آموزشی   

DVD2 - بخش 2 فیلم آموزشی

DVD3 - بخش 3 فیلم آموزشی

DVD4 - نرم افزار PTC Creo 2.0 به همراه راهنمای نصب انگلیسی و فارسی

DVD5- نرم افزار PTC Creo 3.0 به همراه راهنمای نصب انگلیسی و فارسی

مدل سازی دو بعدی - سه بعدی - سطح سازی - مدل سازی و سطح سازی پیشرفته - تحلیل و آنالیز و ...level-1 - level-2 - help-pro engineer - arbor text ـ مونتاژ - ورق کاری - ماشین کاری - آنالیز قطعات - انیمیشن - تهیه نقشه های مهندسی - قالبگیری - ماشینکاری - فرمول نویسی حرفه ای -لوله - جوشکاری -دینامیک - تحلیل مکانیک - سیم - تست مانکن و ...assemble and component - drawing - sheet metal - style and cloud point - assembling-animation - integrity - manikins and dynamic - option modeler - pro element-misdirecting - sketch - direct - layout - mold and CNC machine work - piping and wires - schematics - thermal mode and welding - gemmathcad - element view&product view 9.1 - croe-2-setup

 

دانلود چند نمونه از فیلم های آموزشی پکیج 

 لینک دانلود فورشیرد  فیلم ۱   2.5mb

 لینک دانلود فورشیرد فیلم ۲    1.8mb

لینک دانلود فورشیرد فیلم ۳    3.2mb

لینک دانلود فورشیرد فیلم ۴   2.1mb

لینک دانلود فورشرد فیلم ۵   ۳.۲mb

 

دانلود روش نصب نرم افزار creo 2.0 1.5mb

 

قسمتی از ليست دستورات آموزشي بصورت فيلم آموزشی با کیفیت بالا  

 

  • LEVEL 1    مرحله مقدماتی طراحی و مدل سازی و آشنایی با ابزار و محیط و دستورات مقدماتی

  • LEVEL 2    و مدل سازی سه بعدی پیچیده مرحله متوسطه و سطح سازی پیشرفته

  • LEVEL 3    مونتاژ مدل های سه بعدی - انیمیشن سازی  و جوشکاری

  • LEVEL 4    mold and CNC machine   ماشین کاری - قالب گیری از مدل سه بعدی با تکنیک های جدید


 


شماره تماس جهت خرید ۸۰۷۹ ۳۰۳ ۰۹۱۳

Gmail :        Iranmold80+PTCLearning@gmail.com

 


برچسب‌ها: آموزش و فیلم آموزشی نرم افزار PTC Creo, Pro, Engineer wildfire 6, 0, PTC Creo 3

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 10:52 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

Amazing Showers

 

The Calientamigos is quite a clever showering system that uses minimum input and delivers maximum output. Allow me to explain, not all can afford the luxury of a warm bath. In essence they don’t have hot running water to heat and pressurize water for bathing, cooking and cleaning. To solve this problem we have here the three modular components: Bomba, a safe, portable electric water heater that heats 5 gallons of water to 110 degrees F in 15 minutes. Corazon, a simple to use foot pump that pressurizes the warm water; and Gota, a multi-purpose faucet head.

The whole system is capable of easily providing a good shower for 2 adults or 3 children.

Designers: Tianyi Sun, Della Tosin and Kevin Chang

 


برچسب‌ها: صرفه جویی در آب با طرح های جدید, طراحی دوش, طراحی محصول, صرفه جویی, Amazing Showers

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 12:30 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
آموزش طراحی در مسترکم x5

 
 

در این آموزش با طراحی دوبعدی قطعه در مسترکم آشنا خواهید شد

مدت آموزش: 12 دقیقه و 30 ثانیه

کیفیت آموزش: (HD (1270*720

ورژن آموزش: mastercam x5

زبان آموزش: بیصدا

منبع و پسورد: www.mycadcam.ir

 دانلود مستقیم: 

 

 

 آموزش مسترکم (streaming teacher)

solidworks

اولین و کاملترین مجموعه آموزشی مسترکم مربوط به شرکت streaming teacher از جمله شرکت های ارایه دهنده دی وی دی های آموزشی مسترکم میباشد

حجم آموزش: 5 گیگابایت
زبا ن آموزش: انگلیسی
تعداد اموزش :663 درس 
تعداد دی وی دی : 2 عدد

جهت تهیه با شماره 09133038079 تماس بگیرید

 


برچسب‌ها: mastercam x5, مسترکم, آموزش طراحی در مسترکم x5, فیلم آموزش مسترکم, Video mastercam

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | 10:13 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

آموزش تصویری نصب مسترکم (mastercam x5 )

آموزش تصویری نصب مسترکم (mastercam x5 )

 

حتما براتون تا الان پیش اومده که برنامه رو نصب کردید بعد وفتی برنامه را اجرا می کنید ارور آزاردهنده مربوط به لایسنس نرم افزار رو مشاهده می کنید مخصوصا نرم افزارهای بزرگ مثل نرم افزارهای شرکت Autodesk , ptc , Dassult system و ....... تمام این نرم افزارها برای لایسنس شدن تقریبا راه یکسانی دارند. در اینجا من آموزش نصب نرم افزار mastercam x5 را به صورت NetHASP بر روی ویندوز سون 64bit رو یاد میدم

بخش اول نصب برنامه

step-1

step-2

 

متن کامل آموزش و تصاویر در ادامه مطلب

 

 

 آموزش مسترکم (streaming teacher)

solidworks

اولین و کاملترین مجموعه آموزشی مسترکم مربوط به شرکت streaming teacherاز جمله شرکت های ارایه دهنده دی وی دی های آموزشی مسترکم میباشد

حجم آموزش: 5 گیگابایت
زبا ن آموزش: انگلیسی
تعداد اموزش :663 درس 
تعداد دی وی دی : 2 عدد

جهت تهیه با شماره 09133038079 تماس بگیرید

 


برچسب‌ها: آموزش تصویری نصب مسترکم, mastercam x5, آموزش تصویری, نصب مسترکم

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یازدهم مهر 1393 | 10:40 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079


تصاویر بیشتر از این طرح جالباسي با طراحي خلاقانه و مدرن در ادامه مطلب


برچسب‌ها: جالباسي با طراحي خلاقانه و مدرن

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دهم مهر 1393 | 10:3 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
در این پست علت قرار گرفتن مسترکم به عنوان یکی از بهنرین انتخابهای ما  در خانواده نرم افزارهای cadcam را بررسی کنیم

چرا مسترکم ؟

 

بدون اغراق عنوان مسترکم ( مستر به معنی استاد) شایسته این نرم افزار میباشد. مسترکم نه تنها در مقابل رقبای خود هیچ کم و کاستی ندارد بلکه دارای مزایایی منحصربفردی است که کمتر شاهد آن در نرم افرارهای دیگر cadcam هستیم. منتها بدلیل ناشناخنه بودن آن در صنعت کشورمان کمتر از آن استفاده می شود. در زیر از جمله ویژگی های این برنامه را در مقایسه با سایر برنامه های هم خانواده ی خود بازگو میکنم:

1- رتبه اول در بازار آموزشی و صنعتی: مسترکم بدلیل کاربری آسان نسبت به سایر نرم افزارهای cam بیشترین محبوبیت را در بین دانشجویان دارد. و نسخه Edjucational آن برای اهداف آموزشی موجود مبیاشد

2- منابع آموزشی: وجود هلپ غنی خود نرم افزار و همچنین منابع آموزشی زیادی که در سایت mastercam university تحت عناوین مختلف وجود دارد که با بروز شدن نرم افرار این آموزش ها هم آپدیت خواهند شد

3-پشتیبانی قوی تیم ساپورت نرم افزار: در صورت خرید نسخه اصلی دیگر نگرانی از بابت مشکلات این برنامه نخواهید داشت

4- بیشترین نتوع ابرار در تولباکس: به جرات میتوان گفت کتابخانه ابزار آن کاملترین ابراهای فرز و تراش را دارا میباشد

m62-master-cam-tools-all

5-پلاکین ها و افزونه های متعدد: هر نرم افزاری به تنهایی کامل نیست از این رو برای مسترکم صدها پلاگین نوشته شده که در زمینه های مختلف از قبیل مهندسی معکوس, روبوتیک و قالبسازی کار راه انداز میباشد

6- سابقه زیاد در صنعت cnc: مسترکم کار خود را از سال 1983 شروع کرده و در این 30 سال اثر مثبت خود را در صنایع هوافضا, اتومبیل, پزشکی, نمونه سازی, قالبسازی, جواهرسازی, .... نشان داده است. از جمله شرکت هایی که از مسترکم استفاده میکند شرکت Ford میباشد

7-ساپورت انواع ماشین ها: از جمله ماشین های پشتیبانی شده در مسترکم فرز, تراش, وایرکات, روتر میباشد.

8- طراحی همزمان: در مسترکم علاوه بر اینکه میتوان قطعات را از برنامه های دیگر از قبیل کتیا وارد کرد میتوان به صورت مستقیم قطعات را کشید محیط دیزاین مسترکم قابلیت های خوبی در طراحی انواع مدل های توپر (solid) و سطوح و مدل های سیمی را دارد

mastercam.43130946 std

9- طراحی قطعات هنری: مسترکم همانند نرم فزار آرتکم قابلیت طراحی قطعات هنری (relif) برجسته را دارد.

mastercam-art

9- شبیه سازی واقع گرایانه: از جمله نقاط قوت مسترکم در فرایند شبیه سازی آن میباشد به طوریکه میتوان کوچکترین تداخلهای ابزار را فهمید با استفاده از قابلیت machin simulation آن ار ورژن x5 به بعد میتوان حرکات محورهای ماشین و برخورد های ابزار با فیکسچر را شبیه ساری کرد

simu

10- پیشنهاد پیشروی: مسترکم میتواند بر اساس نوع ابزار انتخابی و یا جنس متریال استوک و پارامترهای دیگر سرعت پیشروی و دوران مناسبی را به شما پیشنهاد دهد

11- قابلیت نصب بر روی سالیدورک: اگر جزء کاربران متعصب سالیدورک میباشید میتوانید قابلیت های مسترکم را بر روی سالیدورک خود داشته باشید

mastercam-for-solidworks

12- استراتژی های متنوع: در مسترکم انواع استراتژیهای فراوان برای پاکت تراشی و ... وجود دارد که مناسب ماشین های  hsm ( ماشینکاری با سرعت بالا ) میباشد

13- قابلیت backplot: با استفاده از این قابلیت میتوان تمام مسیر های ابزار را از قبیل حرکت های خطی , کمانی , سریع و ... را به صورت رنگی دید همچنین میتوان مجموع مدت زمان ماشینکاری را فهمید علاوه بر این میتوان حجم gcode تولید شده بر حسب کیلوبایت را مشاهده نمود

و بسیاری از موارد دیگر انشا... در آینده در ادامه همین پست موارد دیگر را ذکر خواهم کرد

 

 

 آموزش مسترکم (streaming teacher)

solidworks

اولین و کاملترین مجموعه آموزشی مسترکم مربوط به شرکت streaming teacherاز جمله شرکت های ارایه دهنده دی وی دی های آموزشی مسترکم میباشد

حجم آموزش: 5 گیگابایت
زبا ن آموزش: انگلیسی
تعداد اموزش :663 درس 
تعداد دی وی دی : 2 عدد

جهت تهیه با شماره 09133038079 تماس بگیرید

 


برچسب‌ها: مسترکم, master cam, رتبه اول در بازار آموزشی و صنعتی, آموزش mastercam, آموزش مسترکم

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 10:51 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

قالب پلاستیک راهگاه گرم

Hot Runner Plastic Injection Molding

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: Hot Runner Plastic Injection Molding

تاريخ : جمعه چهارم مهر 1393 | 13:44 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
بدست آوردن گسترش زانویی در کتیا

 
 

در اینجا قصد داریم یکی از تمرین های گسترش کتاب (مرجع کامل نقشه کشی صنعتی آقای عبدا... ولی نژاد) را حل کنیم البته نه به روش سنتی بلکه اینبار به کمک نرم افزار کتیا این کار را انجام میدهیم. این مسئله در صفحه 65 این کتاب به صورت ترسیمی حل شده است.

ما یک زانویی 4 تکه به قطر 50 داریم که به ترتیب با زوایای 15 و 45 و 75 و 90 برش داده شدند ما می خواهیم گسترش این 4 ورق استوانه ایی را که از لبه بهم جوش داده شدهاند را جدا جدا بدست آوریم:

0

مرحله اول: طراحی زانویی در محیط GSD

1-وارد محیط GSD شده و در صفحه XY دابره ایی به قطر 50 mm به مرکز (0و0) رسم کنید

1

2- صفحه YZ را انتخاب نموده و بر روی sketch کلیک نمایید و سپس خطی رسم نمایید که نقطه ابندای آن در (0و75) ونقطه انتهایی آن دریک مخنصات دلخواه باشد بر روی ابزار dimension کلیک کنید سپس زاویه خط ترسیمی را با محور افق 15 درجه وارد کنید

2

3- بر روی فرمان plane کلیک کنید و نوع ایجاد صفحه را بر روی Angle/Normal to plane قرار دهید سپس در کادر Rotation Axis راست کلیک نموده و create line را انتخاب نموده نوع ایجاد خط را بر روی point-Direction قرار میدهیم در کادر point نقطه ابتدایی خط ترسیم شده در مرحله قبل را انتخاب مینماییم. در کادر Direction محور X ها را انتخاب مینماییم و بر روی ok کلیک میکنیم به کادر ایجاد صفحه باز میگردیم در کادر Reference صفحه XY را انتخاب می نماییم در قسمت Angle هم زاویه 165 (در اینجا ما مکمل 15 درجه را وارد کردیم ) درجه را وارد میکنیم تیک Repeat object after ok را زده  و بر روی ok می کنیم و در قسمت instance 5 را وارد میکنیم تا پنج صفحه با زاوایه 15 درجه نسبت به هم ایجاد شود. تا این مرحله ما 5 صفحه با زوایای 15 و 30 و 45 و 60 و 75 و 90 داریم

4 3 5

 

4- بر روی فرمان extrude کلیک نموده در کادر profile دایره رسم شده در مرحله قبل را انتخاب می کنیم در قسمت type گزینه up to element را انتخاب نموده و صفحه 15 درجه ایی را انتخاب می کنیم تا اکسترود تا صفحه مربوطه امتداد پیدا کند

6 7

 

5- وارد صفحه yz شده و ترسیمه ایی همانند تصویر زیر میکشیم

8

6- بر روی فرمان extrude کلیک نموده در کادر profile لبه ی اکسترود ایجاد شده در مرحله ی 4 را انتخاب می کنیم در قسمت type گزینه up to element را انتخاب نموده و صفحه 45 درجه ایی را انتخاب می کنیم تا اکسترود تا صفحه مربوطه امتداد پیدا کند

9 10

 

7- وارد صفحه yz شده و ترسیمه ایی همانند تصویر زیر میکشیم

11

8- بر روی فرمان extrude کلیک نموده در کادر profile لبه ی اکسترود ایجاد شده در مرحله ی 6 را انتخاب می کنیم در قسمت type گزینه up to element را انتخاب نموده و صفحه 75 درجه ایی را انتخاب می کنیم تا اکسترود تا صفحه مربوطه امتداد پیدا کند

12 13

 

9- وارد صفحه yz شده و ترسیمه ایی همانند تصویر زیر میکشیم

14

10- بر روی فرمان extrude کلیک نموده در کادر profile لبه ی اکسترود ایجاد شده در مرحله ی 8 را انتخاب می کنیم در قسمت type گزینه up to element را انتخاب نموده و صفحه 90 درجه ایی را انتخاب می کنیم تا اکسترود تا صفحه مربوطه امتداد پیدا کند

 

15 16

مرحله دوم: گسترش زانویی در محیط GSD

11- ابتدا با استفاده از فرمان intersection فصل مشترک برخورد اکسترود مرحله 4 و صفحه yz را بدست می آوریم حاصل این برخورد 2 خط میباشد. با زدن  دکمه ok پنجره multi result managment باز میشود که گزینه نشان داده شده در شکل را انتخاب  و بر روی ok کلیک میکنیم سپس پنجره extract difination باز میشود که در کادر elements to extracts خط نشان داده شده در شکل را برمیگزینیم  و سرانجام بر روی ok کلیک مینماییم که در پابان حاصل این فرمان یک (اکسترکت) extract خواهد بود

17

18

19 21

 

12-برای گسترش تکه اول زانویی یعنی اکسترود مرحله 4 ابتدا از نوار ابزار developed shape بر روی فرمان unfold کلیک مینماییم.در قسمت surface to unfold اکسترود مرحله 4 را انتخاب میکنیم. در تب position در کادر direction اکسترکت مرحله 11 را انتخاب می کنیم و در کادر orgin راس بالایی اکسترکت مرحله 11 را انتخاب می کنیم. در تب curve to tear دوباره اکسترکت مرحله 11 را انتخاب می کنیم و بر روی ok کلیک میکنیم تا گسترش این تکه از ورق رسم شود

20 22 23

 

13- مرحله 11 و 12 را برای سه تکه باقیمانده از زانویی تکرار میکنیم تا گسترش آنها بدست آید.بدیهی هست که گسترش 2 تکه از زانویی ها با دوتکه از زانویی های دیگر برابر می باشد. شکل نهایی به صورت زیر خواهد بود

final

  


برچسب‌ها: بدست آوردن گسترش زانویی در کتیا, catia

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 10:4 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

شروع سال تحصیلی جدید بر کلیه علم آموزان و آموزگاران عزیز مبارک.

 

mach3(مچ یا ماخ تری)نرم افزاریست که توسط شرکتArtsoft ارایه شده و بعنوان کنترلر در بسیاری از دستگاههای سی ان سی استفاده میشود....

 

بعضی از محاسن این نرم افزار عبارت است از:

بر روی سیستم عامل ویندوز نصب می شود

یک کامپیوتر خانگی را به یک کنترلگر قوی برای CNC هایی تا ۶ محور تبدیل می کن

می توان فایل های DXF, BMP,JPG و HPGL را بصورت مستقیم وارد برنامه کرد

ظاهر گرافیکی و جذاب

تولید Gcode

واسط گرافیکی انعطاف پذیر و قابل تغییر

قابلیت استفاده از Mcode و Macros

کنترل سرعت اسپیندل

تولید پالس دستی

شبیه سازی محیط ماشین

قابیلت استفاده از مانیتورهای لمسی یا touch

قابلیت نمایش تمام صفحه یا fullscreen

.......

برای استفاده از Mach3 کامپیوتر شما باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

32-Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7

1Ghz CPU

512MB RAM

Non-integrated Video Card with 32MB RAM

به این نکته توجه کنید که این برنامه بر روی لپ تاپ ها بخوبی کار نمی کند. زیرا اولا لپ تاپ های جدید پورت پارالل ندارند و ثانیا chipsets های آنها در حالت power saving در پالس های اختلال ایجاد می کنند.

شما میتوانید برای دانلوداخرین ورژن و یا خرید لایسنس این برنامه به اینادرس مراجعه کنید....

در زیر شما میتوانید ورژن R3.043.062همراه با کرک ان را دانلود کنید:

حجم فایل حدود 25 مگابایت

پسورد :iran-cnc3d.ir


برچسب‌ها: نرم افزار MACH3, مچ, ماخ تری, شرکت Artsoft, کنترلر سی ان سی

تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 9:58 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

جزوه دستنویس فارسی طراحی مکانیزم

 

دانلود

پسورد: www.mech-88.blogfa.com

 


برچسب‌ها: جزوه, دستنویس, فارسی, طراحی مکانیزم

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | 13:58 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

نرم افزار AutoForm مجموعه نرم افزاری قدرتمندی است که در صنایع شکل دهی به خصوص در شاخه ورق کاری، مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این نرم افزار باعث افزایش اطمینان، کاهش دفعات آزمایش قالب و کاهش زمان این عملیات می گردد و در نهایت به تولید قالب و قطعات مرغوب و قابل اطمینان منتهی می شود به علاوه، مدت زمان توقف پرس و نرخ قطعات معیوب نیز کاهش می یابد. این نرم افزار با تکیه بر دانش و تجارب صنایع ورق کاری متشکل از مجموعه ای کامل، یکپارچه و با توانایی های فوق العاده قوی در تحلیل، مرور و بهینه سازی زنجیره ی تولید می باشد.

 

نرم افزار AutoForm کلیه انواع فرآیند های ورق کاری را از ساخت یک قطعه ی کوچک و تکی تا تولید قطعات سنگین در تیراژ بالا را تحت پوشش قرار می دهد. به دلیل وجود یکپارچگی کامل بین ماژول های این نرم افزار، اثر کلیه تغییرات اعمالی در فازهای ابتدایی تولید به فازهای نهایی منتقل می گردد. این امر امکان اجرای مهندسی همزمان فرآیند طراحی و تولید را ممکن می سازد که مهندسی همزمان مزایایی مانند بهینه سازی زمان تولید، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و بالا بردن میزان تولید و به طور کلی افزایش بهره وری را دارا می باشد. نرم افزار Auto Form به خاطر داشتن دقت در محاسبات سریع و محیط کاری بسیار مناسب مشهور است. ترکیب سرعت، دقت و کاربر دوستی این نرم افزار باعث شده است که به یکی از نرم افزار های محوری در این زمینه از شکل دهی بدل شود.

 

این نرم افزار شامل ماژول های زیر می باشد:

AutoForm-Sigma:

این ماژول نرم افزار AutoForm به طور تخصصی به بهبود استحکام و آنالیز محصولات ورق فلزی و فرآیندهای آن می پردازد. استفاده از نرم افزار موجب بهبود فرایند شکل دهی و کاهش یا حذف قطعات معیوب می شود. با AutoForm-Sigma محصولات و فرآیندها را می توان طراحی کرد. در نتیجه فرآیند تولید در عین داشتن محصولی با مشخصات مطلوب ، بازده بیشتری نیز خواهد داشت.

 

AutoForm-StampingAdviserplus:

این ماژول به کاربران اجازه می دهد تا به سرعت و به راحتی امکان انجام فرآیند را بررسی کنند. با استفاده از این بخش، مهندسان، طراحان محصول و ابزار آلات می توانند کیفیت اولیه را بهبود داده و طراحی مطمئنی داشته باشند. این نرم افزار نه تنها به آن ها اجازه می دهد که هزینه های تولید و توسعه محصولات جدید را کاهش دهند بلکه زمان عرضه محصول به بازار را نیز کاهش می دهند.

 

AutoForm-ProcessPlannerplus:

با استفاده از AutoForm-ProcessPlannerplus مهندسان می توانند به سرعت فرآیند اصلی و فرآیندهای جایگزین را مشخص کنند. این نقشه فرآیند می تواند منجر به تولید محصولاتی با کیفیت و مقرون به صرفه شود. این نرم افزار کاربر را قادر می سازد تا فرآیند را جنبه های مختلف مشخص، ارزیابی، بازبینی و مستند سازد. در واقع AutoForm-ProcessPlannerplus فاصله میان طرح استاندارد دو بعدی فرآیند و مدل قالب سه بعدی آن را پر کرده است.

 

AutoForm-ProcessExplorerplus:

با استفاده ازAutoForm-ProcessExplorerplus  مهندسان می توانند مهمترین متغییرهایی که با فرآیند شکل دهی در ارتباط هستند و توسط AutoForm-Solver بدست آمده اند را ارزیابی کنند. طراحان و  مهندسان فرآیند نیز می توانند جزئیات فرآیند تولید قطعات ورق فلزی را مشخص و ارزیابی کنند.

 

AutoForm-DieDesignerplus:

ماژول AutoForm-DieDesignerplus مهندسان را قادر می سازد که شکل قالب را برای فرآیند شکل دهی ورق طراحی کنند. این ماژول معمولا در مرحله مهندسی فرآیند برای ایجاد سریع سطوح قالب در فرآیند های کشش عمیق به کار می رود. با استفاده از این نرم افزار می توان عمیقا فرآیند را درک کرد و رفتار ورق را در طی فرآیند های چند گانه بررسی کرد.

 

AutoForm-Compensatorplus:

ماژول AutoForm-Compensatorplus  به کاربران اجازه می دهد تا به صورت خودکار بخش هایی از قالب یا قطعه را بر حسب محاسبات بازگشت فنری اصلاح کنند. تحلیل و جبران بازگشت فنری در هنگام اصلاح قالب برای بهبود قطعه و قالب پیش از مرحله آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین ریسک اجرای تغییرات پر هزینه بعدی برای تغییر قالب یا فرآیند کاهش می یابد.

 

AutoForm-CostCalculatorplus:

ماژول AutoForm-CostCalculatorplus در واقع یک نرم افزار برآورد هزینه است. این ماژول برای مشخص کردن مراحل فرآیند و محاسبات مربوط به ابزار هایی که در تولید قطعات بدنه خودرو به کار می روند مورد استفاده قرار می گیرند. این ماژول یک راه جدید برای محاسبه قیمت ابزارهای مورد نیاز ارائه می دهد که با بررسی هندسه قطعه آغاز می شود.

 

AutoForm-DieAdviser:

ماژول AutoForm-DieAdviser طرح بندی ابزارها و ملاحظات محافظت در برابر سایش را بر حسب AutoForm-Incrementalplus مشخص می کند. دوام ابزاها و نیاز به سخت کردن یا پوشش دهی سطوح آن ها بر حسب میزان تولید و نرخ ضربه پرس مشخص می شود. این نرم افزار نگرشی جدید در مورد نحوه بهبود ابزار ها را ارائه می دهد و به افزایش عمر ابزارها و قالب ها و کاهش هزینه ها کمک می کند.

 

AutoForm-Solverplus:

ماژول AutoForm-Solver برای شبیه سازی دقیق فرآیند کشش و عملیات پس از آن و هم چنین بازگشت فنری است. شبیه سازی فرآیند منگنه کاری (Stamping) با AutoForm-Solver به همراه نتایج بدست آمده از AutoForm-ProcessExplorer تمام اطلاعات لازم و ضروری برای طراحی فرآیند در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

AutoForm-Trimplus:

این ماژول به همراه AutoForm-Solver یک ابزار اساسی برای تعیین خط برش است و برای قالب های تریم (trim) مورد استفاده قرار می گیرد تا فرآیند تریم بهینه شود. بهینه بودن فرآیند تریم برای فرآیندهای منگنه کاری متوالی بسیار مهم است و شکل و ابعاد مورد نظر در مرز قطعه را مشخص می کند.

 

AutoForm-ThermoSolver:

ماژول AutoForm-ThermoSolver کاربران را قادر می سازد تا فرآیند های شکل دهی گرم و کوئنچ را شبیه سازی کنند. این فرآیندها اخیرا در صنعت خودرو از اهمیت ویژه ای بر خوردار شده است و برای دستیابی به قطعاتی با خواص مکانیکی مورد نظر و وزن سبک تر به کار می رود. اجزایی با استحکام بالا، هندسه پیچیده و بازگشت فنری کمتر می توانند با این نرم افزار در زمان کم و با هزینه کم طراحی شود. این نرم افزار مبتکرانه، شار حرارت و تغییرات فازی در حین فرآیند کوئنچ را نیز در نظر می گیرد و به صورت گرافیکی خواص قطعه نهایی مانند توزیع ضخامت، تنش و کرنش رانیز نمایش می دهد.

 

AutoForm Hydroforming Package:

این پکیج از ماژول های AutoForm-HydroDesigner  و AutoForm-Hydro تشکیل شده است و بااستفاده از این نرم افزار، مهندسان، طراحان فرآیند و ابزارسازان می توانند تمام فرآیند طراحی را از طراحی قطعه تا طراحی قالب آنالیز کنند.

 

 

AutoForm-HemPlanner:

این ماژول به کاربران امکان مشخص کردن و بهینه سازی فرآیند فرآیند Hemming را می دهد و همچنین امکان مشخص کردن عیوب مرتبط با این فرآیند مانند چروک خوردگی و روی هم افتادن لبه ها در نقاط گوشه ای را نیز فراهم می آورد.

 

این نرم افزار به کمک یک بسته ی نرم افزاری جداگانه با نرم افزار CATIA هم خوانی کامل پیدا می کند و به کاربرانی که با CATIA آشنایی دارند امکان بهره برداری بیشتر از این نرم افزار را می دهد.

AutoForm-ProcessDesignerforCATIA

AutoForm-OneStep®forCATIA : ماژول تحلیل فرآیند تولید

AutoForm-CATIA5


برچسب‌ها: نرم افزار AutoForm

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 | 10:50 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
تاريخ : شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | 14:18 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
اولین مسابقات اختراعات و دستاوردهای دانشجویان مهندسی مکانیک ایران

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران و اولین دوره مسابقات و نمایشگاه دستاورد­ها و اختراعات دانشجویان مهندسی مکانیک ایران در تاریخ پانزدهم الی هفدهم مهر ماه سال ۱۳۹۳ خورشیدی برابر با هفتم الی نهم اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران و با همکاری گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان در رشت برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این کنفرانس گسترش مهندسی مکانیک در کشور و تشویق دانشجویان برای حرکت به سمت خلاقیت و پویایی بیشتر می­ باشد. این مهم از طریق ایجاد فرصت جهت ارائه­ ی آخرین دستاورد­های پژوهشی دانشجویان در طی کنفرانس ونیز دستاورد­های علمی و اختراعات دانشجویان در قالب برپایی نمایشگاه دستاورد­های دانشجویی در کنار برگزاری کنفرانس و همچنین تبادل اطلاعات بین استادان، دانشجویان و مهندسان مکانیک سراسر کشور محقق خواهد شد.

از کلیه مهندسان، دانشجویان و محققان این رشته دعوت می­ شود تا با حضور گسترده­ ی خود بر اعتبار این کنفرانس بیافزایند.

اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات برگزاری اولین دوره مسابقات و نمایشگاه دستاورد­ها و اختراعات دانشجویان مهندسی مکانیک ایران و همچنین چگونگی ارسال آثار به زودی از طریق همین سایت به اطلاع دانشجویان محترم می­رسد.

http://www.stu2014.ir/fa/

 

 


برچسب‌ها: مسابقات اختراعات, دستاورد, دانشجویان, مهندسی مکانیک ایران, اولین دوره

تاريخ : پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | 20:30 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
وقتی پرینت سه بعدی به کمک حیوانات و دوستداران آنها می آید!"بیوتی" یک عقاب سر سفید (Bald Eagle) آمریکایی است، که سر او مورد شلیک شکارچیان غیرقانونی قرار گرفته و نیمه ی بالای نوکش را از دست داده است. به این ترتیب نه تنها او زیبایی خود را از دست داده، بلکه امکان تغذیه نیز نداشت. بنابراین جای تعجب نبود که وقتی در سال 2005 در نزدیکی محل دفن زباله در آلاسکا پیدا شد، با وجود اینکه مواد غذایی فراوانی در اطرافش بود به شدت لاغر شده بود.
عقاب به Birds of Prey Northwest، یک سازمان غیر انتفاعی واقع در نزدیکی Coeur D'Alene، ایالت آیداهو منتقل شد. و در آنجا توسط یک گروهی داوطلب پرستاری شد. در ابتدا، عقاب از طریق یک لوله با مایعات تغذیه میشد و بعد که سلامتی اش کمی بهبود یافت خوردن غذاهای جامد را از سر گرفت. در طول این مدت امید بود که منقار عقاب دوباره رشد کند، اما استخوان بیش از حد آسیب دیده بود.

 

 

خوشبختانه مهندس Nate Calvin از وضعیت عقاب باخبر شد و با نقشه ای هوشمندانه به کمک او آمد. آقای Calvin نوک عقاب را اسکن کرده و آن را در یک برنامه ی مدلسازی سه بعدی بازسازی کرده و با یک پلیمر پایه ی نایلون پرینت سه بعدی کرد. سپس به کمک دندانپزشک خود یک ایمپلنت از جنس تیتانیوم روی قسمت باقیمانده ی نوک بیوتی قرار داده تا بتواند قسمت تری دی پرینت شده را در جای خود نگه دارد.
مراحل کار را در این ویدئو ببینید:
http://vimeo.com/15184546

 


برچسب‌ها: پرینت سه بعدی, حیوانات و دوستداران, vimeo, com, بیوتی

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 8:35 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
CimcoEdit 7.70026 (x86) Multilingual - نرم افزارهای طراحی دو بعدی و سه بعدی (CNC)

CimcoEdit 7.70026 (x86) Multilingual | 236 MB

Part1 | Part2 | Part3 


برچسب‌ها: Cimco Edit 7, 70026, x86, Multilingual – نرم افزارهای طراحی دو بعدی و سه بعد, CNC

تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 8:15 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
اولین چاپگر سه بعدی قند!
در نمایشگاه CES در لاس‌وگاس در سال 2014 یک کارخانه قندوشکر اعلام کرد توسط چاپ سه بُعدی قند را با دو شکل مختلف تولید کرده است. مدل اول «شف جت» بوده که قند سفید است و قیمت آن در حدود 5000 دلار است و مدل دوم «شف جت پرو» قندهای رنگی است و قیمت آن نزدیک به 10 هزار دلار است.

سازنده این قندها اعلام کرد تا آخر سال 2014 قندهایی با طعم‌های مختلف مانند شکلات، وانیل، نعناع، گیلاس و هندوانه چاپ می‌شوند.

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: چاپگرهای سه بُعدی و چاپ قند خوراکی تصاویر, چاپ قند سه بعدی, چاپگر سه بعدی, چاپ سه بعدی, تکنولوژی

ادامه مطلب
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ