تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 9:48 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
 معرفی جیگ و فیکسچرها
 
 
 
 
 
 
صنعت طراحی قید وبست ها (جیگ وفیکسچرها) را می توان شاخه بزرگی از صنایعی دانست که عامل تامین نیازهای صنعتی جوامع امروزی می باشند. صنعت قید وبست ها نقش ارزنده ای را در سازندگی وتولیدات صنعتی دارند. البته بر استادان ذیصلاح ودست اندرکاران صنعت پوشیده نیست که برای تولید بیشتر محصولات جهت نیل به پیشرفت اقتصادی ودرنهایت خود کفایی در خصوص صنعت نیاز به سیستم هایی می باشد تادر تسریع وبالا بردن کیفیت تولید نقش موثری داشته باشند. لذا آموزش طراحی وکار با جیگ وفیکسچرها چه به صورت تخصصی در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی و چه به صورت استفاده از کتابها در سطح کارخانجات ومراکز صنعتی اجتناب نا پذیر می نماید

 

تعریف جیگ :

یک جیگ دستگاه مخصوصی است که قطعه کار را می گیرد یا نگه می دارد یا روی یک قسمت ماشین کاری شده قرار می گیرد. جیگ یک ابزار تولید می باشد که نه تنها قطعه کار را تعیین محل می کند ونگه میدارد  همچنین ابزار برش را برای انجام کار راهنمایی می کند. جیگ ها معمو لا" با بوشهای سوراخکاری فولادی برای راهنمایی مته ها یا دیگر ابزار برش به کار می روند. به عنوان یک اصل جیگ های کوچک بر روی میز بسته نمی شوند هر چند اگر سوراخها بزرگتر از 4/1 اینچ باشند. معمولا" لازم است که جیگ در یک آشیانه قرار گیرد یا به طور محکمی به میز وصل گردد.

 

تعریف فیکسچر :

یک فیکسچر ابزار تولیدی است که برای تعیین محل ونگهداشتن یک یاچند قطعه کار به کار میرود به طوریکه عملیات لازم بتوانند انجام شوند. یک فیکسچر باید به طرز محکمی به میز ماشین متصل گردد. از آنجایی که فیکسچرها بیشتر روی ماشینهای فرز کاری مورد استفاده قرار می گیرند لازم است طوری طراحی شوند که برای عملیات مختلف مناسب باشند. هدف اصلی از کاربرد فیکسچر تعیین محل کردن قطعه کار به طور سریع ودرست – نگهداری آن به طرز خوبی ومحکم گرفتن آن می باشد. فیکسچرها در طرحهای مختلفی از ساده یا پیچیده برای کارهای مختلف وبا در نظر گرفتن تعداد تولید ساخته شده اند. به عنوان قطعات نگهدارنده فیکسچرها به ساده کردن عملیات فلزی باوسایل مخصوص روی تمام ماشینهای استاندارد کمک می کند. در ذیل موارد زیادی که ممکن است به فیکسچر احتیاج داشته باشد نوشته شده است :

مونتاژ – خم کاری – سوراخکاری داخلی – پرداخت کاری – صیقل کاری- سنگ کاری – بازرسی صیقل وپرداخت بلبرینگها و یاتاقانها – فرز کاری – رنده کاری – قلاویز کاری – تراشکاری و جوشکاری و...

 

فرق بین جیگ وفیکسچر :

درواقع فرق گذاشتن قاطع بین این دو وسیله مشکل است ولی به طور کلی می توان گفت که جیگ هدایت کننده مته برای عملیات سوراخکاری می باشد در حالیکه فیکسچر خود به ماشینی که عمل برش را انجام می دهد محکم بسته شده و بدون تیغه عمل برش را انجام میدهد. فیکسچرها اغلب برای سرعت عمل در ماشینهای فرز وهمچنین انواع ماشینهای صفحه تراش استفاده می شود. در بعضی مواقع به خصوص از جیگ و فیکسچربه طور مرکب برای تهیه قطعات مشکلتر که طراحی آن ایجاب می کند استفاده می شوند.

 

انواع جیگها :

1- شابلونهای سوراخکاری ساده                                                                                                                                   

2- جیگهای صفحه ای با پیچهای گیره بندی

3- جیگها صفحه ای سوراخکاری با گیره ها وپایه ها ی

4- جیگهای سوراخکا ری کانالی 

5- جیگهای مرکب سوراخکاری و مونتاژ

 

انواع فیکسچرها : 

1- فیکسچرهای فرز کاری بغل تراش                                                                                          

2- فیکسچرهای صفحه ای زاویه دار قلاویز کاری

3- فیکسچرهای فرز کاری گیره ای

4- فیکسچرهای فرز کاری ساده با صفحه زاویه دار

 

انواع جیگها :

1- شابلونهای سوراخکاری ساده :

 

اطلاعات مقدماتی :

وقتیکه سوراخهای قطعه کار بدون کمک ابزار ویژه سوراخ می شوند مرکز آنها باید به وسیله                                

 LAY OUT(روشی که در قالبهای فلزی برای سوراخ کردن ورقها بکار می رود) تنظیم گردد. این روش به وسیله خطوط دستی وسمبه نشان کردن انجام می شود که در مواردی که لازم است چند قطعه کار ساخته شود این عمل کند ودر عین حال غیر قابل قبول می باشد. برای جفت کردن قطعات ابتدا سوراخها دریکی از قطعات بامته تنظیم می شود و سپس قطعه بعدی با قطعه اول جفت وتنظیم می شود. این روش تضمین می کند که سوراخهای دو قطعه با هم در یک خط قرار دارند. ولی اگر چند قطعه با این روش تهیه گرددقطعات یکسان نخواهند بود. استفاده از نمونه به طور موقتی یا شابلون درستی بیشتری در قرار وتعیین محل سوراخها تعیین میکند ولی این روش برای تعداد زیادی قطعات همچنان کند وگران می باشد.شابلونهایی که مته را هدایت میکنند و به موجب آن تنظیم سوراخها رابه وسیله روشLAY OUT حذف می کنند درستی و دقت بیشتری در سوراخکاری کار به وجود آورده و همچنین در زمان ومقدار زحمت صرفه جویی می کنند. آنهامانند پلی میان روشهای تنظیم LAY OUT و استفاده از نمونه های گران در جیگهای سوراخکاری می باشد.

 

شرح شابلونهای سوراخکاری :

یک شابلون سوراخکاری یک نمونه از جیگهای باز ساده می باشد که تشکیل شده از یک صفحه تخت که شامل سوراخهایی برای راهنمایی مته ها می باشد. ممکن است این صفحه برای جفت شدن با خطوط بیرونی سطح قطعه کار به شکل قطعه کار ساخته شود و سوراخهایی درآن تعبیه شده باشد شکل 2A و ممکن است این صفحه طوری باشد که فقط قسمتی از آنبا خطوط بیرونی قطعه کار جفت شود شکل2B .

 

هدف :

شابلونهای سوراخکاری برای تعداد کار زیاد به کار می روند زیرا سوراخها با دقت ویکنواختی بیشتری نسبت به تنظیم جداگانه و مجزای یک یک سوراخها  سوراخ می شوند . همچنین وقتی که یک جیگ سوراخکاری کم خرج مورد نیاز باشد برای تعداد کار کم نیز این جیگ استفاده می شود.

 

انتخاب عوامل تعیین کننده :

شابلونهای سوراخکاری وقتی برای سوراخکاری مطلوب می باشند که درستی بیشتر از حالت درست مورد نظر باشد. از آنجائیکه شابلون سوراخکاری عمل تنظیم کردن را حذف می نماید ارزش آن وقتی به مورد دانسته می شود که تعداد زیادی قطعه کار باید سوراخ شوند. شابلونها در جایی برای تولید کم استفاده می شوند که ارزش ابزار باید تا حداقل ممکن پایین نگه داشته شودو کار به دقت زیادی احتیاج ندارد. برای تولید زیاد جیگهای موثر وبهتری ساخته می شود وبرای دقت بیشتر روش گیره بندی وقرار بهتری استفاده می شود.

مزایا وعیوب :

شابلونهای سوراخکاری چند مزیت دارند : در طرح وساختمان ساده و از نظر قیمت ارزان هستند- به راحتی جا به جا می شوند و به سرعت روی قطعه کار قرار می گیرند. با این همه شابلونهای سوراخکاری ضد ضربه نبوده و ممکن است یک اپراتور بی احتیاط درصد زیادی از کار را ضایع کند. عمل سوراخکاری آهسته انجام می گیرد زیرا که برای سوراخکاری پین قفل کننده باید در اولین سوراخ قرار بگیردو این اعمال باعث کند شدن عمل سوراخکاری می گردند.به علاوه شابلونهای سوراخکاری وقتیکه لازم باشد کار در تلرانس محدودی انجام گیرد رضایتبخش نیستند.                

 


برچسب‌ها: جیگ و فیکسچرها, jig, fixtures

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 10:43 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 10:37 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

The Power Of A Fan!

 The Self-Generator is an amazing ceiling fan concept that can preserve the mechanical energy after the fan has been powered-off. The system uses electromagnetic induction and the remainder mechanical energy is converted into electricity and saved in the capacitor. This reserved energy can be used for next time.

 

The designers explain, “according to the energy principle, the Kinetic energy of starting a fan from speed 0 to V is equal to the dissipation of slowing down from speed V to 0. As the friction and capacitor limits exist, approximately after 2~3 times the saved energy can start the fan. The usage is the same as ordinary fan; as long as it’s been charged enough it will automatically work.”

Designers: Tab Chao & Julia Zhu

 

 


برچسب‌ها: پنکه سقفی با طرح جدید, The Power Of A Fan

تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 10:34 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 | 10:1 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

آموزش و فیلم آموزشی نرم افزار PTC Creo - Pro/Engineer wildfire 6.0 - PTC Creo 3.0

شرکت PTC خالق نرم افزار Pro/E نرم افزار جدید خود را با نام PTC Creo به بازار ارائه نموده است

این ورژن جدید دارای قابلیتهای بسیار منحصربه فردی نسبت به دیگر ورژنهای قبلی این شرکت داشته

و با اضافه نمودن تکنیکهای جدید از هر لحاظ خود را ویژه نموده است .

در این ورژن سعی شده گلچین بهترین تکنیکهای نرم افزار Pro/Engineer Wildfire و دیگر نرم افزارهای

طراحی - ساخت - تحلیل CAD\CAM\CAE بصورت بسیار پیشرفته با روشهاي  آسان ارائه گردد .

نمای جدید - نحوه ورود به دستورات به روش جدید - دستورات جدید و پیشرفته - ارائه ماژورهای

جدید نرم افزار - آموزش بسیار قوی بصورت نمایش فیلم و سهولت استفاده آسان از دستورات در ورژن

جدید بسیار مشهود می باشد .

مفتخریم پس از تلاش فراوان برای شما هم وطنان عزیزمان  آموزش ورژن جدید PTC Creo 2.0 را بصورت فیلم با کیفیت بسیار بالا با زبان انگلیسی ارائه نماییم .

شما قادر خواهید بود دستورات مبتدی و پشرفته از سطح 1 تا سطح 5 را پس از گذراندن دوره آموزشی

با DVD های آموزشی جدید این نرم افزار جدید را یاد بگیرید .

شما به آسانی می توانید در منزل خود با کمک فیلم های آموز�%1�9B� تمامی دستورات را مرحله به

مرحله بصورت تصویری نمایش می دهد ، فرا گیرید.

Browse Tutorials  لیست موضوع آموزش و محیط های آموزش PTC creo

بیش از ۶۰۰ قطعه فیلم آموزشی دستورات مبتدی تا پیشرفته از تمام محیط کار creo

برای آموزش هر دستور یک فیلم آموزشی مجزا تهیه شده است

DVD1 - بخش 1 فیلم آموزشی   

DVD2 - بخش 2 فیلم آموزشی

DVD3 - بخش 3 فیلم آموزشی

DVD4 - نرم افزار PTC Creo 2.0 به همراه راهنمای نصب انگلیسی و فارسی

DVD5- نرم افزار PTC Creo 3.0 به همراه راهنمای نصب انگلیسی و فارسی

 

 

مدل سازی دو بعدی - سه بعدی - سطح سازی - مدل سازی و سطح سازی پیشرفته - تحلیل و آنالیز و ...level-1 - level-2 - help-proengineer - arbortext

 

مونتاژ - ورق کاری - ماشین کاری - آنالیز قطعات - انیمیشن - تهیه نقشه های مهندسی - قالبگیری - ماشینکاری - فرمول نویسی حرفه ای -لوله - جوشکاری -دینامیک - تحلیل مکانیک - سیم - تست مانکن و ...assmble and component - drawing - sheetmetal - style and cloud point - assembling-animation - integrity - manikins and dinamic - option modeler - proelement-directmideling - sketch - direct - layout - mold and CNC machine work - piping and wires - schematics - thermal mode and welding - gemmathcad - elementview&productview 9.1 - croe-2-setup

 

دانلود چند نمونه از فیلم های آموزشی پکیج 

 

لینک دانلود فورشیرد  فیلم ۱   2.5mb     

 

لینک دانلود فورشیرد فیلم ۲    1.8mb     

 

لینک دانلود فورشیرد فیلم ۳    3.2mb     

 

لینک دانلود فورشیرد فیلم 4   2.1mb      

 

لینک دانلود فورشرد فیلم ۵   ۳.۲mb

 

دانلود روش نصب نرم افزار creo 2.0 1.5mb

 

 

 

 

قسمتی از ليست دستورات آموزشي بصورت فيلم آموزشی با کیفیت بالا  

 

 • LEVEL 1 مرحله مقدماتی طراحی و مدل سازی و آشنایی با ابزار و محیط و دستورات مقدماتی

  pt103-ptc-university-cta-2-final
  Tutorial Adding Dimensions to a Sketch

  Tutorial Checking Out and Modifying CAD Documents

  Tutorial Graphics Enhancements

  Tutorial Introduction to the Sketch Tool

  Tutorial Managing and Editing Appearances

  Tutorial Mirroring Selected Features

  Tutorial Mold Design in creo

  Tutorial Smart Extrusions

  Tutorial Using the Edit Round feature

  Tutorial 5 Cool Things on the Creo Parametric Options Menu
  Tutorial Adding Taper to Extrude Features
  Tutorial Analyzing Curvature of Curves
  Tutorial Analyzing Missing Part Reference Failures
  Tutorial a-Understanding the Ribbon Interface
  Tutorial Auto Round
  Tutorial Automatically Adding and Removing Material-1
  Tutorial Creating a Datum Plane
  Tutorial Creating a General Blend Protrusion or Cut
  Tutorial Creating a Normal to Spine Round
  Tutorial Creating a Rod in Creo Parametric 1.0
  Tutorial Creating a Rotational Blend Protrusion or Cut
  Tutorial Creating a Square to Round Blend
  Tutorial Creating Chamfers by Selecting Edges
  Tutorial Creating Corner Chamfers
  Tutorial Creating Cross Sections Along Various Planes
  Tutorial Creating Datum Axes
  Tutorial Creating Datum Coordinate Systems
  Tutorial Creating Dimension, Direction and Axis Patterns
  Tutorial Creating Geometry Patterns
  Tutorial Creating Linear Holes
  Tutorial Creating Points using an Offset Coordinate System
  Tutorial Creating Profile Rib Features
  Tutorial Creating Rounds Through Edges and Curve Chains
  Tutorial Creating Solid Extrude Features
  Tutorial Creating Solid Revolve Features
  Tutorial Creating Standard Hole
  Tutorial Creating Trajectory Ribs
  Tutorial Creating UDFs
  Tutorial Creo View Interface for ECAD
  Tutorial Dimensioning in Sketcher
  Tutorial Drawingless model
  Tutorial Editing Feature References
  Tutorial Editing Features using Edit Definition
  Tutorial Learning Connector Introduction
  Tutorial Measuring Geometry and Calculating Mass Properties in Creo Direct
  Tutorial Mirror Sketcher
  Tutorial Reducing File Sizes for Internet Transfer
  Tutorial Removing Surfaces from a Solid
  Tutorial Rolling Ball Method - Full Rounds
  Tutorial Rolling Ball Method - Surface to Surface Round
  Tutorial Round Options - Round Profile
  Tutorial Shelling Geometry in Creo Direct
  Tutorial Sketching Lines and Arcs
  Tutorial Sketching Splines
  Tutorial Sketching using Guides
  Tutorial Sketching using Precision Panels
  Tutorial Understanding the Ribbon Interface
  Tutorial Using External Merge to Add Material
  Tutorial Using Geometry Tools within Sketcher
  Tutorial Using Remove to Uncover an Extruded Feature
  Tutorial Utilizing Layers in Part Models
  Tutorial- Learning Connector Introduction

  Tutorial- Increase Productivity with Intent Selection

  Tutorial- Pro_PROGRAM Primer

  Tutorial- Round Options - Round Profile

  Tutorial  Round Tips

  Tutorial  Security Marking Designation for Annotation

   

 • LEVEL 2 و مدل سازی سه بعدی پیچیده مرحله متوسطه و سطح سازی پیشرفته

  Tutorial Create a Datum Target Annotation

  Tutorial Creating a Rotational Blend Protrusion or Cut

  Tutorial Creating Datum Curves Through a Point or Vertex

  Tutorial Creating Trajectory Ribs

  Tutorial Customizing the Ribbon Interface

  Tutorial Trimming and Merging Surfaces in Creo Direct

  Tutorial Using Shaded Curvature Analysis for Surfaces2

  Tutorial Creating Rotational Blends by Selecting Sections
  Tutorial Creating Scoops and Bulges with Freeform Surfaces
  Tutorial Creating Sweeps with Open Trajectories
  Tutorial Creo 2.0 Variable Section Sweep feature with TRAJPAR equation
  Tutorial Creo Rendering
  Tutorial Datum Curve From Equation.
  Tutorial Direction Patterning in the First Direction
  Tutorial Extending Surfaces
  Tutorial Flexible Move by Dimension
  Tutorial Getting Started with Flexible Modeling
  Tutorial Leveraging Geometry Rules
  Tutorial Measuring Geometry and Calculating Mass Properties in Creo Direct
  Tutorial Measuring Models
  Tutorial Merging and Thickening Surfaces
  Tutorial Merging Surfaces2
  Tutorial Mirroring Selected Features
  Tutorial Modifying a Parametric Cutout with Creo Direct
  Tutorial Modifying Analytic Geometry
  Tutorial Modifying the Geometry of Multiple Parametric Features with Creo Direct
  Tutorial Offsetting Surfaces
  Tutorial Performing an Optimization Design Study
  Tutorial Projecting and Wrapping Curves
  Tutorial Removing a Surface from a Solid or Quilt
  Tutorial Removing Surfaces from a Solid
  Tutorial Selecting and Removing Multiple Surfaces or Gaps for Removing
  Tutorial Shrinkage Tool
  Tutorial Solidifying Quilts to Add Material
  Tutorial Split Area
  Tutorial Thickening Surface Quilts
  Tutorial Trimming Curves
  Tutorial Trimming Surfaces with Geometry
  Tutorial Trimming Surfaces with the Vertex Round Option
  Tutorial Using Flexible Mirror
  Tutorial Using Measure Tools
  Tutorial Using Shaded Curvature Analysis for Surfaces
  Tutorial Using Symbolic Math
  Tutorial Using the Draft Analysis Option
  Tutorial Using the Edit Round feature
  Tutorial Using the Fill Pattern Tool
  Tutorial Using the Import DataDoctor to Fill Gaps  Remove and Create Surfaces
  Tutorial Using the Measure Tools
  Tutorial Using the Merge Feature
  Tutorial Using the Reference Viewer to View Contents and Filter Through References
  Tutorial Using the Shaded Curvature Analysis Tool
  Tutorial Using the Shadow Analysis Option
  Tutorial Using the Warp Tool
  Tutorial Waisted-shape Spring--Creating A Helical Sweep Along An Extruded Surface Profile
  Tutorial Working with Pattern Recognition
  Tutorial Working with Symmetry Recognition

  Tutorial    Changing Default Background Color

  Tutorial- Create toroidal bend feature

  Tutorial- Creating Mapkeys

  Tutorial  Check for 3D Thickness

  Tutorial Motion_Skeleton

  Tutorial  Chamfer Support in PTC Creo Flexible Modeling2

  Tutorial  Displaying Missing References

  Tutorial  Enhanced Rounds Support in PTC Creo Flexible Modeling

  Tutorial  Evaluating Connections in Technical Surfacing

  Tutorial  Geometry Pattern on Variable Topology

  Tutorial  New Flexible Pattern Tool in PTC Creo Flexible Modeling

  Tutorial  Pattern Propagation in PTC Creo Flexible Modeling

  Tutorial  Referencing a Pattern in Part Modeling

  Tutorial  Reviewing the User Interface for Spinal Bend

  Tutorial  Untrimming When Copying Surfaces

  Tutorial  Tapered Thread Milling

  Tutorial  Tangency Propagation and Control in PTC Creo Flexible Modeling

   

 •   LEVEL 3    مونتاژ مدل های سه بعدی - انیمیشن سازی  و جوشکاری

  assembling and component and animation

  Tutorial Applying Force and Torque Loads
  Tutorial Applying Gravity
  Tutorial Assembling a Mec .btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; } hanism Using Connection Sets
  Tutorial Assigning Constant Motion
  Tutorial Checking for Collisions
  Tutorial Create belt connection
  Tutorial Create spur gear connection
  Tutorial Creating a Gear connection in the Mechanism.
  Tutorial Creating a Servo Motor  Running a Kinematic Analysis
  Tutorial Creating an Animation
  Tutorial Creating Force Motors
  Tutorial Creating Standard Measurements in the Mechanism Application
  Tutorial Creating User Defined Measurements in the Mechanism Application
  Tutorial Dragging Connected Components

  Tutorial Adding Flexibility to Already Placed Components
  Tutorial Applying Flexible Move Using the Dragger
  Tutorial Assembling a Mechanism Using Connection Sets
  Tutorial Assembling Components Using Creo Direct
  Tutorial Assembling using Automatic
  Tutorial Create intersecting lines between two components in assembly
  Tutorial Creating a Shrinkwrap Feature
  Tutorial Creating and Managing View Orientations
  Tutorial Creating Assembly
  Tutorial Creating Assembly Structure
  Tutorial Creating Coincident Constraints using Geometry
  Tutorial Creating Combination Views
  Tutorial Creating Corner Relief
  Tutorial Defining Simplified Reps using the Component Chooser
  Tutorial Editing Feature and Component Visibility
  Tutorial Evaluating Playback Results for Collisions
  Tutorial Explode View in an Assembly
  Tutorial Intro to Top Down Design - Skeleton Models
  Tutorial Locate HIDDEN Components in Model Tree
  Tutorial Modeling Spark Gap on EDM Electrodes
  Tutorial Moving and Exploding Parts
  Tutorial Orienting Components
  Tutorial Placing UDFs
  Tutorial Repeating Component Placement
  Tutorial Restructuring and Reordering Assembly Components
  Tutorial Routing Wires using Simple Route
  Tutorial Search Tool Increasing Productivity
  Tutorial Tolerance Analysis - Circuit Card
  Tutorial Tolerance Analysis - Electric Motor
  Tutorial Using a Placing Component Interface
  Tutorial Using Planar Connection Sets
  Tutorial Using the Reference Viewer to Display Paths and Investigate Circular References
  Tutorial Using the Search Tool
  Tutorial Using Weld Connection Sets

  Tutorial- Top-Down With Mechanism Assemblies

  Tutorial  AFX Automatic UDF'S

  Tutorial  Component of a sub-assembly with different constraint sets in one overall assembly

  Tutorial  Creating a Parallel Blend in Creo Parametric 2.0

  Tutorial  Introduction to Welding in Creo Parametric

  Tutorial  Rule based simplified representations

  Getting started with Flexible Modeling

  Tutorial  Aligning Freestyle Geometry

  Tutorial  Copying Subassemblies

  Tutorial  Creo Graphics Enhancements

  Tutorial  ECAD Subtype for Assemblies

  Tutorial  Hyperlinks to Combination States

  Tutorial  Intelligent Fastener Extension

  Tutorial  Notifications Are Collected and Easily Accessible

  Tutorial  Using Assembling and Measuring

  Tutorial  Update Control for Data Sharing Features

  Tutorial  Motion Skeletons.mp4

  drawing    تهیه نقشه های سه بعدی و دو بعدی از مدل های سه بعدی 
  Tutorial Adding Detailed Views
  Tutorial Adding General Views
  Tutorial Adding Projection Views
  Tutorial Configuring Drawing Models-1
  Tutorial Creating and Orienting General Views
  Tutorial Creating Bom
  Tutorial Creating Dependent General View
  Tutorial Creating Driven Dimensions
  Tutorial Creating Wiring Diagrams
  Tutorial Drawingless model
  Tutorial Faking in Drawing
  Tutorial Inserting Ordinate Dimensions
  Tutorial Inserting Tables
  Tutorial Introduction to Drawings
  Tutorial Managing Drawing Sheets
  Tutorial Moving and Manipulating Views in Drawing Files
  Tutorial Showing, Erasing, and Deleting Annotations
  Tutorial Using Surface Finish Symbols
  Tutorial Using the Symbol Palette and Custom Symbols

  Tutorial- Show axes and dimensions by new ribbon style menu in Pro_ENGINEER Wildfire 5

  Tutorial  Legacy Migration Extension - Step 1 - Using 2D DXF Files

  Tutorial  Importing Drawings from PTC Creo Elements Direct

  Tutorial  Reviewing Geometric Tolerance

 • sheetmetal     ورق کاری و طراحی قالب های برش در ورق کاری خم - پانچ - سوراخ - باز نمودن ورق
  Tutorial Bend Order Tables
  Tutorial Creating Corner Relief
  Tutorial Creating Corner Relief-2
  Tutorial Creating Edge Bends
  Tutorial Creating Planar Bends
  Tutorial Creating Planar Walls
  Tutorial Creating Secondary Flat Walls
  Tutorial Creating Twist Wall Features
  Tutorial Creating Unbend Features
  Tutorial Die Form Features
  Tutorial Die Form Features-2
  Tutorial Flatten Forms and Unstamping Edges
  Tutorial Flatten Forms and Unstamping Edges-2
  Tutorial Join Two Intersecting Walls
  Tutorial Notches and Punches
  Tutorial Previewing and Creating Flat Patterns
  Tutorial Punch Form Features
  Tutorial Revolved Sheetmetal Wall Features
  Tutorial Revolved Sheetmetal Wall Features-2
  Tutorial Sheetmetal form Using Quilt
  Tutorial Sketch Based Form
  Tutorial Using Extruded Walls
  Tutorial Using Flange Walls
  Tutorial Using the Conversion Tool
  Tutorial Utilizing Punch Model Annotations

  1-Tutorial Creating Extend Wall Features

  1-Tutorial Creating Rip Features

  1-Tutorial Creating Unbend Features

  1Tutorial Die Form Features

  1Tutorial Flatten Forms and Unstamping Edges

  Tutorial  Bending Coplanar Surfaces in a Single Feature

  Tutorial  Using the Flatten Form and Flat Pattern Tools

  Tutorial  Using the Die Form User Interface

  Tutorial  Using Rip Connect and Sketched Rip Tools

 • style and cloud point   طراحی و سطح سازی پیشرفته
  Tutorial Creating N-sided Surface adding curvature constraints and internal curves
  Tutorial Creating Radial Path Planar Curves
  Tutorial Freeform Blending Between Features
  Tutorial Importing and Editing Cloud Point Data in Creo
  Tutorial Selection and Deletion of Cloud Point Data in Creo
  Tutorial Selection and Deletion of Cloud Point Data in Creo-2
  Tutorial Shoes in CREO 2.0 Sub-D (freestyle)
  Tutorial Trimming Surfaces in the Style Tool
  Tutorial Using the Curvature Analysis Tool

  Tutorial  Joining Freestyle Geometry

  Tutorial  Sweep Geometry in Style


 • LEVEL 4

  mold and CNC machine   ماشین کاری - قالب گیری از مدل سه بعدی با تکنیک های جدید

 

 

 

Tutorial Analyzing Skirt Surface Options ShutOff Extension

 

Tutorial Creating Engraving Sequences

 

Tutorial Creating Finishing Sequences

 

Tutorial Cutline Milling, autocutline option, spiral toolpath

 

Tutorial Helical 3-Axis Trajectory

 

Tutorial Projected Toolpath For 4-5 Axis Cutline

 

Tutorial Analyzing Mold .btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; } Cavity Layout Orientation
Tutorial Analyzing Skirt Surface Options ShutOff Extension
Tutorial Analyzing Split Classification
Tutorial Auto Cutline Option for Helical Type Toolpaths
Tutorial Auto Cutline Option for Helical Type Toolpaths2
Tutorial Chamfer and Round Milling NC Steps
Tutorial Creating Drilling Sequences
Tutorial Creating Engraving Sequences
Tutorial Creating Finishing Sequences
Tutorial Creating Surface Milling Reference Geometry
Tutorial Extra Slices in Cut Line Milling
Tutorial Helical Machining of Complex Holes in Cutline Milling
Tutorial Helical Machining of Complex Holes in Cutline Milling-2
Tutorial Introduction to Creating Molds in Creo Parametric 2.0
Tutorial Minimizing Sharp Corners in the Finishing Sequence
Tutorial Outside Area Removal
Tutorial Rest Finishing NC Step
Tutorial Sketching Insert Mold Volumes
Tutorial Splitting Mold Volumes
Tutorial Splitting Mold Volumes2

 

Tutorial  Cutline Milling, autocutline option, spiral toolpath2

 

Tutorial  Creating a Parting Surface Using Extend Curve

 

Tutorial  Creating a Parting Surface Using Fill Loops

 

Tutorial  Multitask Machining

 

Tutorial  PTC Creo Intelligent Fastener (Lite

 

Tutorial  Using the User Interface for Volume Milling

 

 

 

 • direct

  direct-1
  Tutorial Assembling Components in Creo Direct
  Tutorial Measuring Geometry and Calculating Mass Properties in Creo Direct
  Tutorial Modifying a Parametric Cutout with Creo Direct
  Tutorial Modifying the Geometry of Multiple Parametric Features with Creo Direct

  direct-2
  Tutorial Assembling Components in Creo Direct
  Tutorial Copying and Pasting in Creo Direct
  Tutorial Creating Datums in Creo Direct
  Tutorial Creating Holes in Creo Direct
  Tutorial Extruding 2D shapes in Creo Direct
  Tutorial Getting Started with Creo Direct
  Tutorial Measuring Geometry
  Tutorial Modifying a Parametric Cutout with Creo Direct
  Tutorial Modifying Round and Analytic Geometry in Creo Direct
  Tutorial Moving Geometry in Creo Direct
  Tutorial Patterning Geometry in Creo Direct
  Tutorial Shelling Geometry in Creo Direct
  Tutorial Trimming and Merging Surfaces in Creo Direct
  Tutorial Understanding and Using Sketch Guides
  Tutorial Using the Edit Sketch tools
  Tutorial Using the Line Arc Sketch tool

  elementview&productview 9.1
  Tutorial Managing Visualization Representations
  Tutorial Using Smart Explode
  Tutorial Working with Model Parts

  layout
  Tutorial Assembling Layouts
  Tutorial Creating Structures in Layout
  Tutorial Creo Layout Overview
  Tutorial Eiffel tower concept in CREO 2.0 LAYOUT
  Tutorial Export .ans (for ANSYS) file or .nas (for Nastran) file from Creo Simulate
  Tutorial Feed check valve concept in CREO 2.0 LAYOUT
  Tutorial Importing 3D Sections
  Tutorial Importing 3D Sections2
  Tutorial Layout Concepts
  Tutorial Layout File Types and Uses
  Tutorial Quick concept generation with Creo Layout (Engine redesign)
  Tutorial Sketching Lines
  Tutorial Sketching Rectangles and Parallelograms
  Tutorial Sketching Rectangles and Parallelograms2
  Tutorial Sketching using Guides
  Tutorial Sketching using Precision Panels
  Tutorial Sketching using Precision Panels2
  Tutorial Using Creo Layout in 3D Design
  Tutorial Utilizing Layouts in 3-D Models

  manikins and dinamic  جا نمایی مانکن در خودرو و انجام دستورات حرکتی بروی مانکن 
  Tutorial Intro to Manikins in Creo
  Tutorial Manipulation of Manikins in Creo

  Tutorial Applying Manikin Reach Constraints

  Tutorial  Saving Custom Manikin Postures

  option modeler
  Tutorial Adding Module Variants to Configurable Modules
  Tutorial Assigning Components to Choices
  Tutorial Assigning Components to Choices2
  Tutorial Creating Configurable Modules and Products
  Tutorial Exploring a Configurable Assembly
  Tutorial Introduction to Options Modeler
  Tutorial Mountain bike concept using CREO 2.0 LAYOUT
  Tutorial Mountain bike concept using CREO 2.0 LAYOUT2
  Tutorial Understanding Interchangeability
  Tutorial Utilizing the Variant Builder

  Tutorial Creating a Product from a Season Line Sheet

  Tutorial Creating a Silhouette Page

  Tutorial Creating Seasonal Colorways for a Product

  Tutorial Exploring Product Pages

  piping and wires   طراحی لوله - خط گاز - و آب - طراحی سیم کشی در کیت الکترونیکی و بدنه ماشین آلات
  Tutorial Adding Points and Moving Pipe Segments
  Tutorial Basics Of Cabling
  Tutorial Designating Components On-the-Fly
  Tutorial Modifying Pipeline Routing
  Tutorial Rerouting Wires
  Tutorial Routing Using Networks
  Tutorial Routing Wires using Simple Route
  Tutorial Routing Wires using Simple Route2
  Tutorial Routing with Logical Data

  Tutorial Cabling Design Routing Cables Tips and Tricks

  Tutorial Follow a 3D curve to route pipe in Pro PIPING

  Tutorial PTC Creo Piping Enhancements

  Tutorial- Routing Pipelines

  Tutorial  Creo Cabling Enhancements

  Tutorial  Cabling in PTC Creo View

 • proelement-directmideling
  Tutorial Performing Loft
  Tutorial Creo Elements Direct 18.0 Tips and Tricks - Basic Keyboard Shortcuts
  Tutorial Transfer Configurations from Creo Elements Direct to Creo View
  Tutorial Creating Screw Connections
  Tutorial Loading Data 2
  Tutorial Modifying Patterns
  Tutorial Positioning Parts 1
  Tutorial Positioning Standard Parts

  1-Tutorial Using Annotations and Saving Annotation Sets

  1-Tutorial Using Planar Connection Sets

  Tutorial Creating Screw Connections

  1Tutorial An Introduction to Viewing 3D Models in Creo View

  1Tutorial Watermarking with Creo View and Windchill

  Tutorial Using Annotations and Saving Annotation Sets

  Tutorial Using Advanced Sectioning Features

  1Tutorial Moving and Exploding Parts

  1Tutorial Making Measurements in Creo View

  T1utorial How to Create Export a Bill of Materials

  1Tutorial Exploding Model Components

  schematics
  1Tutorial Controlling the spacing of variable group ports

  1Tutorial Creo Schematics - Using Java to place labels

  1Tutorial Creo Schematics Label Modification

  1Tutorial Finding Catalog Objects

  1Tutorial Getting started with eSimulate Lite2

  1Tutorial Managing Design Sheets

  1Tutorial Modifying Workspace Table Views

  1Tutorial Two methods for deleting Variable Group Members

  1Tutorial Voltage Margin Analysis

  1Tutorial Working with Schematics Designs in Windchill

  Tutorial Creating Wiring Diagrams

  Tutorial Exploring the Schematic Ribbon Interface

  Tutorial Using Datatables and Datasets

   Tutorial  Voltage Margin Analysis.mp4

  Tutorial  Using Advanced Sectioning Features.mp4

  Tutorial  Two methods for deleting Variable Group Members.mp4

  Tutorial  Tool Axis Control for Cut Line Milling.mp4

  Tutorial  Managing Design Sheets.mp4

  Tutorial  How to install the unified workgroup manager for Creo Schematics.mp4

  Tutorial  How to Create   Export a Bill of Materials.mp4

  Tutorial  Getting started with eSimulate Lite.mp4

  Tutorial  From-To Reporting.mp4

  Tutorial  Follow Fiber Command.mp4

  Tutorial  Finding Catalog Objects.mp4

  Tutorial  Export to EDA.mp4

  Tutorial  Creo Schematics - Using Java to place labels.mp4

  Tutorial  Creating P ID Diagrams.mp4

  Tutorial  Creating Block Diagrams.mp4

  Tutorial  Controlling the spacing of variable group ports.mp4

  Tutorial  Comparing ECAD Design Viewables using a Standalone Client.mp4

 • sketch
  Tutorial Creating a Bike in Creo Sketch
  Tutorial Creating a Button in Creo Sketch
  Tutorial Creating a Spec in Creo Sketch
  Tutorial Fun with Creo Sketch 1.0
  Tutorial How to Sketch a Box in Perspective View
  Tutorial Managing Design Sheets

  simulate-2-1
  Tutorial Creating a Buckling Analysis
  Tutorial Creating a Heat Load
  Tutorial Creating a Results Template
  Tutorial Creating a Steady State Thermal Analysis
  Tutorial Creating a Steady State Thermal Analysis2
  Tutorial Creating a Structural Truss Analysis
  Tutorial Creating a Transient Thermal Analysis
  Tutorial Creating and Manipulating Meshes2
  Tutorial Creating Bearing Loads
  Tutorial Defining Constraints
  Tutorial Export .ans (for ANSYS) file or .nas (for Nastran) file from Creo Simulate
  Tutorial Running a Static Analysis in Creo Simulate
  Tutorial Running a Static Analysis in Creo Simulate2
  Tutorial Using AutoGEM Setting
  Tutorial Using Measures

  Tutorial  Workflow for Interrogating Results.mp4

  Tutorial  Using Mapkey command in Creo Simulate.mp4

  Tutorial  Simulate Support for Truly Heterogeneous ASM.mp4

  Tutorial  Reviewing Analyses Studies Listed in the Model Tree.mp4

  Tutorial  Mapped Mesh Option for 2D Models.mp4

  Tutorial  Legacy Migration Extension – Step 2 – Mapping Annotations and Cleanup.mp4

  Tutorial  Legacy Migration Extension – Step 1 – Using 2D IGES Files.mp4

  Tutorial  Fatigue Analysis with Multiple Load Sets.mp4

  Tutorial  Export  .ans (for ANSYS) file or  .nas (for Nastran) file from Creo Simulate.mp4

  Tutorial  Exploring the Results User Interface in PTC Creo Simulate.mp4

  Tutorial  Displaying Shells, Beams, and Fasteners.mp4

  Tutorial  Displaying Shells, Beams, and Fasteners2.mp4

  Tutorial  Determine the Best Analysis in Creo Simulate.mp4

  Tutorial  Defining Forces, Moments, and Pressure.mp4

  Tutorial  Defining Contact Faces with Finite Friction.mp4

  Tutorial  Creating Thermal Boundary Conditions.mp4

  Tutorial  Creating Notes Workflow.mp4

  Tutorial  Creating Linearized Stresses.mp4

  Tutorial  Creating Linearized Stresses2.mp4

  Tutorial  Creating Bearing Loads.mp4

  Tutorial  Creating a Steady State Thermal Analysis.mp4

  Tutorial  Creating a Mapped Mesh on Fillets.mp4

  Tutorial  Creating a Heat Load.mp4

  Tutorial  Creating a Buckling Analysis.mp4

  Tutorial  Color Tree for Simulate Objects.mp4

  Tutorial  Analyze Models with Failed Features.mp4

 • view
  Tutorial An Introduction to Sectioning
  Tutorial An Introduction to Viewing 3D Models in Creo View
  Tutorial Using Smart Explode
  Tutorial Working with Model Parts
  Tutorial An Introduction to Viewing Drawings in Creo View
  Tutorial Creo View Interface for ECAD
  Tutorial Exploding Model Components
  Tutorial How to Create  Export a Bill of Materials
  Tutorial Making Measurements in Creo View
  Tutorial Moving and Exploding Parts
  Tutorial Using Advanced Sectioning Features
  Tutorial Using Annotations and Saving Annotation Sets
  Tutorial Using the Reference Viewer to Display  Break Dependencies
  Tutorial Watermarking with Creo View and Windchill
  Tutorial Creating Screw Connections

  thermal mode and welding - gem
  1Tutorial Creating Plug and Slot Welds in Creo Parametric

  Tutorial Applying Traveling Heat Loads
  Tutorial Defining Forces, Moments, and Pressure
  Tutorial In Depth Example of Using Creo's Advanced Framework Extension
  Tutorial Introduction to Advanced Framework Extension for Creo 2.0
  Tutorial Using AutoGEM Settings
  Tutorial Using Datatables and Datasets
  Tutorial Using Extruded Framing Systems in AFX
  Tutorial Using Fasteners
  Tutorial Using Point Patterns in Advanced Framework Extension (AFX)
  Tutorial Using Screws in Advanced Framework Extension
  Tutorial Export .ans (for ANSYS) file or .nas (for Nastran) file from Creo Simulate
  Tutorial Applying Traveling Heat Loads-2
  Tutorial Creating a Heat Load
  Tutorial Creating Force Moment Loads
  Tutorial Understanding Interfaces

  Tutorial- Creating Midsurface Shell Idealizations

 • mathcad  فرمول نویسی ریاضی و مدل سازی با کمک آن در سطح پیشرفته 

  Tutorial 3D 1-Plotting

  Tutorial- A Brief Lesson in Numerical Equality with Mathcad 15.0

 • Tutorial- Creating a Basic X-Y Plot

  Tutorial- Creating a Box Plot with Mathcad Prime 1.0

  Tutorial- Creating a Simple Function Plotter Template using Mathcad Prime 1.0

  Tutorial- Creating Better Homework Papers with Mathcad

  Tutorial- Creating Matrices

  Tutorial- Importing Data

  Tutorial- Programming

  Tutorial- Solving an Ordinary Differential Equation Using Mathcad

  Tutorial- Text in Mathcad

  Tutorial- Using Symbolic Math

  Tutorial- Using the Excel Component

 • layout

  Tutorial  Utilizing Layouts in 3-D Models

  Tutorial  Using TRAJPAR to Create Spiral Geometry

  Tutorial  Using TRAJPAR to Create Spiral Geometry

  Tutorial  Sketching using Precision Panels

  Tutorial  Sketching Rectangles and Parallelograms

  Tutorial  Sketching Lines.mp4

  Tutorial  Reviewing The Data Sharing Layout Feature.mp4

  Tutorial  Reviewing Selection.mp4

  Tutorial  Reviewing Hatching and Fill.mp4

  Tutorial  Reviewing Chamfer.mp4

  Tutorial  Quick concept generation with Creo Layout (Engine redesign).mp4

  Tutorial  Layout Dimension Properties.mp4

  Tutorial  Layout Concepts.mp4

  Tutorial  Feed check valve concept in CREO 2.0 LAYOUT.mp4

  Tutorial  Creo Layout Overview.mp4

 • other

  Tutorial  Creo Rendering

  Tutorial  .btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; } Reorienting the Model

  Tutorial  Realistic Bump Mapping

 

 

 

 

کل پکیج : ۰۰۰ 130 تومان  - هزینه پست رایگان به تمام نقاط ایران

شماره تماس جهت خرید        8079 303 0913

Gmail :        Iranmold80+PTCLearning@gmail.com

 


برچسب‌ها: آموزش و فیلم آموزشی نرم افزار PTC Creo, Pro, Engineer wildfire 6, 0, PTC Creo 3

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 10:52 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

Amazing Showers

 

The Calientamigos is quite a clever showering system that uses minimum input and delivers maximum output. Allow me to explain, not all can afford the luxury of a warm bath. In essence they don’t have hot running water to heat and pressurize water for bathing, cooking and cleaning. To solve this problem we have here the three modular components: Bomba, a safe, portable electric water heater that heats 5 gallons of water to 110 degrees F in 15 minutes. Corazon, a simple to use foot pump that pressurizes the warm water; and Gota, a multi-purpose faucet head.

The whole system is capable of easily providing a good shower for 2 adults or 3 children.

Designers: Tianyi Sun, Della Tosin and Kevin Chang

 


برچسب‌ها: صرفه جویی در آب با طرح های جدید, طراحی دوش, طراحی محصول, صرفه جویی, Amazing Showers

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 12:30 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
آموزش طراحی در مسترکم x5

 
 

در این آموزش با طراحی دوبعدی قطعه در مسترکم آشنا خواهید شد

مدت آموزش: 12 دقیقه و 30 ثانیه

کیفیت آموزش: (HD (1270*720

ورژن آموزش: mastercam x5

زبان آموزش: بیصدا

منبع و پسورد: www.mycadcam.ir

 دانلود مستقیم: 

 

 

 آموزش مسترکم (streaming teacher)

solidworks

اولین و کاملترین مجموعه آموزشی مسترکم مربوط به شرکت streaming teacher از جمله شرکت های ارایه دهنده دی وی دی های آموزشی مسترکم میباشد

حجم آموزش: 5 گیگابایت
زبا ن آموزش: انگلیسی
تعداد اموزش :663 درس 
تعداد دی وی دی : 2 عدد

جهت تهیه با شماره 09133038079 تماس بگیرید

 


برچسب‌ها: mastercam x5, مسترکم, آموزش طراحی در مسترکم x5, فیلم آموزش مسترکم, Video mastercam

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | 10:13 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

آموزش تصویری نصب مسترکم (mastercam x5 )

آموزش تصویری نصب مسترکم (mastercam x5 )

 

حتما براتون تا الان پیش اومده که برنامه رو نصب کردید بعد وفتی برنامه را اجرا می کنید ارور آزاردهنده مربوط به لایسنس نرم افزار رو مشاهده می کنید مخصوصا نرم افزارهای بزرگ مثل نرم افزارهای شرکت Autodesk , ptc , Dassult system و ....... تمام این نرم افزارها برای لایسنس شدن تقریبا راه یکسانی دارند. در اینجا من آموزش نصب نرم افزار mastercam x5 را به صورت NetHASP بر روی ویندوز سون 64bit رو یاد میدم

بخش اول نصب برنامه

step-1

step-2

 

متن کامل آموزش و تصاویر در ادامه مطلب

 

 

 آموزش مسترکم (streaming teacher)

solidworks

اولین و کاملترین مجموعه آموزشی مسترکم مربوط به شرکت streaming teacherاز جمله شرکت های ارایه دهنده دی وی دی های آموزشی مسترکم میباشد

حجم آموزش: 5 گیگابایت
زبا ن آموزش: انگلیسی
تعداد اموزش :663 درس 
تعداد دی وی دی : 2 عدد

جهت تهیه با شماره 09133038079 تماس بگیرید

 


برچسب‌ها: آموزش تصویری نصب مسترکم, mastercam x5, آموزش تصویری, نصب مسترکم

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یازدهم مهر 1393 | 10:40 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079


تصاویر بیشتر از این طرح جالباسي با طراحي خلاقانه و مدرن در ادامه مطلب


برچسب‌ها: جالباسي با طراحي خلاقانه و مدرن

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دهم مهر 1393 | 10:3 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
در این پست علت قرار گرفتن مسترکم به عنوان یکی از بهنرین انتخابهای ما  در خانواده نرم افزارهای cadcam را بررسی کنیم

چرا مسترکم ؟

 

بدون اغراق عنوان مسترکم ( مستر به معنی استاد) شایسته این نرم افزار میباشد. مسترکم نه تنها در مقابل رقبای خود هیچ کم و کاستی ندارد بلکه دارای مزایایی منحصربفردی است که کمتر شاهد آن در نرم افرارهای دیگر cadcam هستیم. منتها بدلیل ناشناخنه بودن آن در صنعت کشورمان کمتر از آن استفاده می شود. در زیر از جمله ویژگی های این برنامه را در مقایسه با سایر برنامه های هم خانواده ی خود بازگو میکنم:

1- رتبه اول در بازار آموزشی و صنعتی: مسترکم بدلیل کاربری آسان نسبت به سایر نرم افزارهای cam بیشترین محبوبیت را در بین دانشجویان دارد. و نسخه Edjucational آن برای اهداف آموزشی موجود مبیاشد

2- منابع آموزشی: وجود هلپ غنی خود نرم افزار و همچنین منابع آموزشی زیادی که در سایت mastercam university تحت عناوین مختلف وجود دارد که با بروز شدن نرم افرار این آموزش ها هم آپدیت خواهند شد

3-پشتیبانی قوی تیم ساپورت نرم افزار: در صورت خرید نسخه اصلی دیگر نگرانی از بابت مشکلات این برنامه نخواهید داشت

4- بیشترین نتوع ابرار در تولباکس: به جرات میتوان گفت کتابخانه ابزار آن کاملترین ابراهای فرز و تراش را دارا میباشد

m62-master-cam-tools-all

5-پلاکین ها و افزونه های متعدد: هر نرم افزاری به تنهایی کامل نیست از این رو برای مسترکم صدها پلاگین نوشته شده که در زمینه های مختلف از قبیل مهندسی معکوس, روبوتیک و قالبسازی کار راه انداز میباشد

6- سابقه زیاد در صنعت cnc: مسترکم کار خود را از سال 1983 شروع کرده و در این 30 سال اثر مثبت خود را در صنایع هوافضا, اتومبیل, پزشکی, نمونه سازی, قالبسازی, جواهرسازی, .... نشان داده است. از جمله شرکت هایی که از مسترکم استفاده میکند شرکت Ford میباشد

7-ساپورت انواع ماشین ها: از جمله ماشین های پشتیبانی شده در مسترکم فرز, تراش, وایرکات, روتر میباشد.

8- طراحی همزمان: در مسترکم علاوه بر اینکه میتوان قطعات را از برنامه های دیگر از قبیل کتیا وارد کرد میتوان به صورت مستقیم قطعات را کشید محیط دیزاین مسترکم قابلیت های خوبی در طراحی انواع مدل های توپر (solid) و سطوح و مدل های سیمی را دارد

mastercam.43130946 std

9- طراحی قطعات هنری: مسترکم همانند نرم فزار آرتکم قابلیت طراحی قطعات هنری (relif) برجسته را دارد.

mastercam-art

9- شبیه سازی واقع گرایانه: از جمله نقاط قوت مسترکم در فرایند شبیه سازی آن میباشد به طوریکه میتوان کوچکترین تداخلهای ابزار را فهمید با استفاده از قابلیت machin simulation آن ار ورژن x5 به بعد میتوان حرکات محورهای ماشین و برخورد های ابزار با فیکسچر را شبیه ساری کرد

simu

10- پیشنهاد پیشروی: مسترکم میتواند بر اساس نوع ابزار انتخابی و یا جنس متریال استوک و پارامترهای دیگر سرعت پیشروی و دوران مناسبی را به شما پیشنهاد دهد

11- قابلیت نصب بر روی سالیدورک: اگر جزء کاربران متعصب سالیدورک میباشید میتوانید قابلیت های مسترکم را بر روی سالیدورک خود داشته باشید

mastercam-for-solidworks

12- استراتژی های متنوع: در مسترکم انواع استراتژیهای فراوان برای پاکت تراشی و ... وجود دارد که مناسب ماشین های  hsm ( ماشینکاری با سرعت بالا ) میباشد

13- قابلیت backplot: با استفاده از این قابلیت میتوان تمام مسیر های ابزار را از قبیل حرکت های خطی , کمانی , سریع و ... را به صورت رنگی دید همچنین میتوان مجموع مدت زمان ماشینکاری را فهمید علاوه بر این میتوان حجم gcode تولید شده بر حسب کیلوبایت را مشاهده نمود

و بسیاری از موارد دیگر انشا... در آینده در ادامه همین پست موارد دیگر را ذکر خواهم کرد

 

 

 آموزش مسترکم (streaming teacher)

solidworks

اولین و کاملترین مجموعه آموزشی مسترکم مربوط به شرکت streaming teacherاز جمله شرکت های ارایه دهنده دی وی دی های آموزشی مسترکم میباشد

حجم آموزش: 5 گیگابایت
زبا ن آموزش: انگلیسی
تعداد اموزش :663 درس 
تعداد دی وی دی : 2 عدد

جهت تهیه با شماره 09133038079 تماس بگیرید

 


برچسب‌ها: مسترکم, master cam, رتبه اول در بازار آموزشی و صنعتی, آموزش mastercam, آموزش مسترکم

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 10:51 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

قالب پلاستیک راهگاه گرم

Hot Runner Plastic Injection Molding

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: Hot Runner Plastic Injection Molding

تاريخ : جمعه چهارم مهر 1393 | 13:44 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
بدست آوردن گسترش زانویی در کتیا

 
 

در اینجا قصد داریم یکی از تمرین های گسترش کتاب (مرجع کامل نقشه کشی صنعتی آقای عبدا... ولی نژاد) را حل کنیم البته نه به روش سنتی بلکه اینبار به کمک نرم افزار کتیا این کار را انجام میدهیم. این مسئله در صفحه 65 این کتاب به صورت ترسیمی حل شده است.

ما یک زانویی 4 تکه به قطر 50 داریم که به ترتیب با زوایای 15 و 45 و 75 و 90 برش داده شدند ما می خواهیم گسترش این 4 ورق استوانه ایی را که از لبه بهم جوش داده شدهاند را جدا جدا بدست آوریم:

0

مرحله اول: طراحی زانویی در محیط GSD

1-وارد محیط GSD شده و در صفحه XY دابره ایی به قطر 50 mm به مرکز (0و0) رسم کنید

1

2- صفحه YZ را انتخاب نموده و بر روی sketch کلیک نمایید و سپس خطی رسم نمایید که نقطه ابندای آن در (0و75) ونقطه انتهایی آن دریک مخنصات دلخواه باشد بر روی ابزار dimension کلیک کنید سپس زاویه خط ترسیمی را با محور افق 15 درجه وارد کنید

2

3- بر روی فرمان plane کلیک کنید و نوع ایجاد صفحه را بر روی Angle/Normal to plane قرار دهید سپس در کادر Rotation Axis راست کلیک نموده و create line را انتخاب نموده نوع ایجاد خط را بر روی point-Direction قرار میدهیم در کادر point نقطه ابتدایی خط ترسیم شده در مرحله قبل را انتخاب مینماییم. در کادر Direction محور X ها را انتخاب مینماییم و بر روی ok کلیک میکنیم به کادر ایجاد صفحه باز میگردیم در کادر Reference صفحه XY را انتخاب می نماییم در قسمت Angle هم زاویه 165 (در اینجا ما مکمل 15 درجه را وارد کردیم ) درجه را وارد میکنیم تیک Repeat object after ok را زده  و بر روی ok می کنیم و در قسمت instance 5 را وارد میکنیم تا پنج صفحه با زاوایه 15 درجه نسبت به هم ایجاد شود. تا این مرحله ما 5 صفحه با زوایای 15 و 30 و 45 و 60 و 75 و 90 داریم

4 3 5

 

4- بر روی فرمان extrude کلیک نموده در کادر profile دایره رسم شده در مرحله قبل را انتخاب می کنیم در قسمت type گزینه up to element را انتخاب نموده و صفحه 15 درجه ایی را انتخاب می کنیم تا اکسترود تا صفحه مربوطه امتداد پیدا کند

6 7

 

5- وارد صفحه yz شده و ترسیمه ایی همانند تصویر زیر میکشیم

8

6- بر روی فرمان extrude کلیک نموده در کادر profile لبه ی اکسترود ایجاد شده در مرحله ی 4 را انتخاب می کنیم در قسمت type گزینه up to element را انتخاب نموده و صفحه 45 درجه ایی را انتخاب می کنیم تا اکسترود تا صفحه مربوطه امتداد پیدا کند

9 10

 

7- وارد صفحه yz شده و ترسیمه ایی همانند تصویر زیر میکشیم

11

8- بر روی فرمان extrude کلیک نموده در کادر profile لبه ی اکسترود ایجاد شده در مرحله ی 6 را انتخاب می کنیم در قسمت type گزینه up to element را انتخاب نموده و صفحه 75 درجه ایی را انتخاب می کنیم تا اکسترود تا صفحه مربوطه امتداد پیدا کند

12 13

 

9- وارد صفحه yz شده و ترسیمه ایی همانند تصویر زیر میکشیم

14

10- بر روی فرمان extrude کلیک نموده در کادر profile لبه ی اکسترود ایجاد شده در مرحله ی 8 را انتخاب می کنیم در قسمت type گزینه up to element را انتخاب نموده و صفحه 90 درجه ایی را انتخاب می کنیم تا اکسترود تا صفحه مربوطه امتداد پیدا کند

 

15 16

مرحله دوم: گسترش زانویی در محیط GSD

11- ابتدا با استفاده از فرمان intersection فصل مشترک برخورد اکسترود مرحله 4 و صفحه yz را بدست می آوریم حاصل این برخورد 2 خط میباشد. با زدن  دکمه ok پنجره multi result managment باز میشود که گزینه نشان داده شده در شکل را انتخاب  و بر روی ok کلیک میکنیم سپس پنجره extract difination باز میشود که در کادر elements to extracts خط نشان داده شده در شکل را برمیگزینیم  و سرانجام بر روی ok کلیک مینماییم که در پابان حاصل این فرمان یک (اکسترکت) extract خواهد بود

17

18

19 21

 

12-برای گسترش تکه اول زانویی یعنی اکسترود مرحله 4 ابتدا از نوار ابزار developed shape بر روی فرمان unfold کلیک مینماییم.در قسمت surface to unfold اکسترود مرحله 4 را انتخاب میکنیم. در تب position در کادر direction اکسترکت مرحله 11 را انتخاب می کنیم و در کادر orgin راس بالایی اکسترکت مرحله 11 را انتخاب می کنیم. در تب curve to tear دوباره اکسترکت مرحله 11 را انتخاب می کنیم و بر روی ok کلیک میکنیم تا گسترش این تکه از ورق رسم شود

20 22 23

 

13- مرحله 11 و 12 را برای سه تکه باقیمانده از زانویی تکرار میکنیم تا گسترش آنها بدست آید.بدیهی هست که گسترش 2 تکه از زانویی ها با دوتکه از زانویی های دیگر برابر می باشد. شکل نهایی به صورت زیر خواهد بود

final

  


برچسب‌ها: بدست آوردن گسترش زانویی در کتیا, catia

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 10:4 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

شروع سال تحصیلی جدید بر کلیه علم آموزان و آموزگاران عزیز مبارک.

 

mach3(مچ یا ماخ تری)نرم افزاریست که توسط شرکتArtsoft ارایه شده و بعنوان کنترلر در بسیاری از دستگاههای سی ان سی استفاده میشود....

 

بعضی از محاسن این نرم افزار عبارت است از:

بر روی سیستم عامل ویندوز نصب می شود

یک کامپیوتر خانگی را به یک کنترلگر قوی برای CNC هایی تا ۶ محور تبدیل می کن

می توان فایل های DXF, BMP,JPG و HPGL را بصورت مستقیم وارد برنامه کرد

ظاهر گرافیکی و جذاب

تولید Gcode

واسط گرافیکی انعطاف پذیر و قابل تغییر

قابلیت استفاده از Mcode و Macros

کنترل سرعت اسپیندل

تولید پالس دستی

شبیه سازی محیط ماشین

قابیلت استفاده از مانیتورهای لمسی یا touch

قابلیت نمایش تمام صفحه یا fullscreen

.......

برای استفاده از Mach3 کامپیوتر شما باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

32-Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7

1Ghz CPU

512MB RAM

Non-integrated Video Card with 32MB RAM

به این نکته توجه کنید که این برنامه بر روی لپ تاپ ها بخوبی کار نمی کند. زیرا اولا لپ تاپ های جدید پورت پارالل ندارند و ثانیا chipsets های آنها در حالت power saving در پالس های اختلال ایجاد می کنند.

شما میتوانید برای دانلوداخرین ورژن و یا خرید لایسنس این برنامه به اینادرس مراجعه کنید....

در زیر شما میتوانید ورژن R3.043.062همراه با کرک ان را دانلود کنید:

حجم فایل حدود 25 مگابایت

پسورد :iran-cnc3d.ir


برچسب‌ها: نرم افزار MACH3, مچ, ماخ تری, شرکت Artsoft, کنترلر سی ان سی

تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 9:58 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

جزوه دستنویس فارسی طراحی مکانیزم

 

دانلود

پسورد: www.mech-88.blogfa.com

 


برچسب‌ها: جزوه, دستنویس, فارسی, طراحی مکانیزم

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | 13:58 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079

نرم افزار AutoForm مجموعه نرم افزاری قدرتمندی است که در صنایع شکل دهی به خصوص در شاخه ورق کاری، مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این نرم افزار باعث افزایش اطمینان، کاهش دفعات آزمایش قالب و کاهش زمان این عملیات می گردد و در نهایت به تولید قالب و قطعات مرغوب و قابل اطمینان منتهی می شود به علاوه، مدت زمان توقف پرس و نرخ قطعات معیوب نیز کاهش می یابد. این نرم افزار با تکیه بر دانش و تجارب صنایع ورق کاری متشکل از مجموعه ای کامل، یکپارچه و با توانایی های فوق العاده قوی در تحلیل، مرور و بهینه سازی زنجیره ی تولید می باشد.

 

نرم افزار AutoForm کلیه انواع فرآیند های ورق کاری را از ساخت یک قطعه ی کوچک و تکی تا تولید قطعات سنگین در تیراژ بالا را تحت پوشش قرار می دهد. به دلیل وجود یکپارچگی کامل بین ماژول های این نرم افزار، اثر کلیه تغییرات اعمالی در فازهای ابتدایی تولید به فازهای نهایی منتقل می گردد. این امر امکان اجرای مهندسی همزمان فرآیند طراحی و تولید را ممکن می سازد که مهندسی همزمان مزایایی مانند بهینه سازی زمان تولید، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و بالا بردن میزان تولید و به طور کلی افزایش بهره وری را دارا می باشد. نرم افزار Auto Form به خاطر داشتن دقت در محاسبات سریع و محیط کاری بسیار مناسب مشهور است. ترکیب سرعت، دقت و کاربر دوستی این نرم افزار باعث شده است که به یکی از نرم افزار های محوری در این زمینه از شکل دهی بدل شود.

 

این نرم افزار شامل ماژول های زیر می باشد:

AutoForm-Sigma:

این ماژول نرم افزار AutoForm به طور تخصصی به بهبود استحکام و آنالیز محصولات ورق فلزی و فرآیندهای آن می پردازد. استفاده از نرم افزار موجب بهبود فرایند شکل دهی و کاهش یا حذف قطعات معیوب می شود. با AutoForm-Sigma محصولات و فرآیندها را می توان طراحی کرد. در نتیجه فرآیند تولید در عین داشتن محصولی با مشخصات مطلوب ، بازده بیشتری نیز خواهد داشت.

 

AutoForm-StampingAdviserplus:

این ماژول به کاربران اجازه می دهد تا به سرعت و به راحتی امکان انجام فرآیند را بررسی کنند. با استفاده از این بخش، مهندسان، طراحان محصول و ابزار آلات می توانند کیفیت اولیه را بهبود داده و طراحی مطمئنی داشته باشند. این نرم افزار نه تنها به آن ها اجازه می دهد که هزینه های تولید و توسعه محصولات جدید را کاهش دهند بلکه زمان عرضه محصول به بازار را نیز کاهش می دهند.

 

AutoForm-ProcessPlannerplus:

با استفاده از AutoForm-ProcessPlannerplus مهندسان می توانند به سرعت فرآیند اصلی و فرآیندهای جایگزین را مشخص کنند. این نقشه فرآیند می تواند منجر به تولید محصولاتی با کیفیت و مقرون به صرفه شود. این نرم افزار کاربر را قادر می سازد تا فرآیند را جنبه های مختلف مشخص، ارزیابی، بازبینی و مستند سازد. در واقع AutoForm-ProcessPlannerplus فاصله میان طرح استاندارد دو بعدی فرآیند و مدل قالب سه بعدی آن را پر کرده است.

 

AutoForm-ProcessExplorerplus:

با استفاده ازAutoForm-ProcessExplorerplus  مهندسان می توانند مهمترین متغییرهایی که با فرآیند شکل دهی در ارتباط هستند و توسط AutoForm-Solver بدست آمده اند را ارزیابی کنند. طراحان و  مهندسان فرآیند نیز می توانند جزئیات فرآیند تولید قطعات ورق فلزی را مشخص و ارزیابی کنند.

 

AutoForm-DieDesignerplus:

ماژول AutoForm-DieDesignerplus مهندسان را قادر می سازد که شکل قالب را برای فرآیند شکل دهی ورق طراحی کنند. این ماژول معمولا در مرحله مهندسی فرآیند برای ایجاد سریع سطوح قالب در فرآیند های کشش عمیق به کار می رود. با استفاده از این نرم افزار می توان عمیقا فرآیند را درک کرد و رفتار ورق را در طی فرآیند های چند گانه بررسی کرد.

 

AutoForm-Compensatorplus:

ماژول AutoForm-Compensatorplus  به کاربران اجازه می دهد تا به صورت خودکار بخش هایی از قالب یا قطعه را بر حسب محاسبات بازگشت فنری اصلاح کنند. تحلیل و جبران بازگشت فنری در هنگام اصلاح قالب برای بهبود قطعه و قالب پیش از مرحله آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین ریسک اجرای تغییرات پر هزینه بعدی برای تغییر قالب یا فرآیند کاهش می یابد.

 

AutoForm-CostCalculatorplus:

ماژول AutoForm-CostCalculatorplus در واقع یک نرم افزار برآورد هزینه است. این ماژول برای مشخص کردن مراحل فرآیند و محاسبات مربوط به ابزار هایی که در تولید قطعات بدنه خودرو به کار می روند مورد استفاده قرار می گیرند. این ماژول یک راه جدید برای محاسبه قیمت ابزارهای مورد نیاز ارائه می دهد که با بررسی هندسه قطعه آغاز می شود.

 

AutoForm-DieAdviser:

ماژول AutoForm-DieAdviser طرح بندی ابزارها و ملاحظات محافظت در برابر سایش را بر حسب AutoForm-Incrementalplus مشخص می کند. دوام ابزاها و نیاز به سخت کردن یا پوشش دهی سطوح آن ها بر حسب میزان تولید و نرخ ضربه پرس مشخص می شود. این نرم افزار نگرشی جدید در مورد نحوه بهبود ابزار ها را ارائه می دهد و به افزایش عمر ابزارها و قالب ها و کاهش هزینه ها کمک می کند.

 

AutoForm-Solverplus:

ماژول AutoForm-Solver برای شبیه سازی دقیق فرآیند کشش و عملیات پس از آن و هم چنین بازگشت فنری است. شبیه سازی فرآیند منگنه کاری (Stamping) با AutoForm-Solver به همراه نتایج بدست آمده از AutoForm-ProcessExplorer تمام اطلاعات لازم و ضروری برای طراحی فرآیند در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

AutoForm-Trimplus:

این ماژول به همراه AutoForm-Solver یک ابزار اساسی برای تعیین خط برش است و برای قالب های تریم (trim) مورد استفاده قرار می گیرد تا فرآیند تریم بهینه شود. بهینه بودن فرآیند تریم برای فرآیندهای منگنه کاری متوالی بسیار مهم است و شکل و ابعاد مورد نظر در مرز قطعه را مشخص می کند.

 

AutoForm-ThermoSolver:

ماژول AutoForm-ThermoSolver کاربران را قادر می سازد تا فرآیند های شکل دهی گرم و کوئنچ را شبیه سازی کنند. این فرآیندها اخیرا در صنعت خودرو از اهمیت ویژه ای بر خوردار شده است و برای دستیابی به قطعاتی با خواص مکانیکی مورد نظر و وزن سبک تر به کار می رود. اجزایی با استحکام بالا، هندسه پیچیده و بازگشت فنری کمتر می توانند با این نرم افزار در زمان کم و با هزینه کم طراحی شود. این نرم افزار مبتکرانه، شار حرارت و تغییرات فازی در حین فرآیند کوئنچ را نیز در نظر می گیرد و به صورت گرافیکی خواص قطعه نهایی مانند توزیع ضخامت، تنش و کرنش رانیز نمایش می دهد.

 

AutoForm Hydroforming Package:

این پکیج از ماژول های AutoForm-HydroDesigner  و AutoForm-Hydro تشکیل شده است و بااستفاده از این نرم افزار، مهندسان، طراحان فرآیند و ابزارسازان می توانند تمام فرآیند طراحی را از طراحی قطعه تا طراحی قالب آنالیز کنند.

 

 

AutoForm-HemPlanner:

این ماژول به کاربران امکان مشخص کردن و بهینه سازی فرآیند فرآیند Hemming را می دهد و همچنین امکان مشخص کردن عیوب مرتبط با این فرآیند مانند چروک خوردگی و روی هم افتادن لبه ها در نقاط گوشه ای را نیز فراهم می آورد.

 

این نرم افزار به کمک یک بسته ی نرم افزاری جداگانه با نرم افزار CATIA هم خوانی کامل پیدا می کند و به کاربرانی که با CATIA آشنایی دارند امکان بهره برداری بیشتر از این نرم افزار را می دهد.

AutoForm-ProcessDesignerforCATIA

AutoForm-OneStep®forCATIA : ماژول تحلیل فرآیند تولید

AutoForm-CATIA5


برچسب‌ها: نرم افزار AutoForm

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 | 10:50 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
تاريخ : شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | 14:18 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
اولین مسابقات اختراعات و دستاوردهای دانشجویان مهندسی مکانیک ایران

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران و اولین دوره مسابقات و نمایشگاه دستاورد­ها و اختراعات دانشجویان مهندسی مکانیک ایران در تاریخ پانزدهم الی هفدهم مهر ماه سال ۱۳۹۳ خورشیدی برابر با هفتم الی نهم اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران و با همکاری گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان در رشت برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این کنفرانس گسترش مهندسی مکانیک در کشور و تشویق دانشجویان برای حرکت به سمت خلاقیت و پویایی بیشتر می­ باشد. این مهم از طریق ایجاد فرصت جهت ارائه­ ی آخرین دستاورد­های پژوهشی دانشجویان در طی کنفرانس ونیز دستاورد­های علمی و اختراعات دانشجویان در قالب برپایی نمایشگاه دستاورد­های دانشجویی در کنار برگزاری کنفرانس و همچنین تبادل اطلاعات بین استادان، دانشجویان و مهندسان مکانیک سراسر کشور محقق خواهد شد.

از کلیه مهندسان، دانشجویان و محققان این رشته دعوت می­ شود تا با حضور گسترده­ ی خود بر اعتبار این کنفرانس بیافزایند.

اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات برگزاری اولین دوره مسابقات و نمایشگاه دستاورد­ها و اختراعات دانشجویان مهندسی مکانیک ایران و همچنین چگونگی ارسال آثار به زودی از طریق همین سایت به اطلاع دانشجویان محترم می­رسد.

http://www.stu2014.ir/fa/

 

 


برچسب‌ها: مسابقات اختراعات, دستاورد, دانشجویان, مهندسی مکانیک ایران, اولین دوره

تاريخ : پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | 20:30 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
وقتی پرینت سه بعدی به کمک حیوانات و دوستداران آنها می آید!"بیوتی" یک عقاب سر سفید (Bald Eagle) آمریکایی است، که سر او مورد شلیک شکارچیان غیرقانونی قرار گرفته و نیمه ی بالای نوکش را از دست داده است. به این ترتیب نه تنها او زیبایی خود را از دست داده، بلکه امکان تغذیه نیز نداشت. بنابراین جای تعجب نبود که وقتی در سال 2005 در نزدیکی محل دفن زباله در آلاسکا پیدا شد، با وجود اینکه مواد غذایی فراوانی در اطرافش بود به شدت لاغر شده بود.
عقاب به Birds of Prey Northwest، یک سازمان غیر انتفاعی واقع در نزدیکی Coeur D'Alene، ایالت آیداهو منتقل شد. و در آنجا توسط یک گروهی داوطلب پرستاری شد. در ابتدا، عقاب از طریق یک لوله با مایعات تغذیه میشد و بعد که سلامتی اش کمی بهبود یافت خوردن غذاهای جامد را از سر گرفت. در طول این مدت امید بود که منقار عقاب دوباره رشد کند، اما استخوان بیش از حد آسیب دیده بود.

 

 

خوشبختانه مهندس Nate Calvin از وضعیت عقاب باخبر شد و با نقشه ای هوشمندانه به کمک او آمد. آقای Calvin نوک عقاب را اسکن کرده و آن را در یک برنامه ی مدلسازی سه بعدی بازسازی کرده و با یک پلیمر پایه ی نایلون پرینت سه بعدی کرد. سپس به کمک دندانپزشک خود یک ایمپلنت از جنس تیتانیوم روی قسمت باقیمانده ی نوک بیوتی قرار داده تا بتواند قسمت تری دی پرینت شده را در جای خود نگه دارد.
مراحل کار را در این ویدئو ببینید:
http://vimeo.com/15184546

 


برچسب‌ها: پرینت سه بعدی, حیوانات و دوستداران, vimeo, com, بیوتی

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 8:35 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
CimcoEdit 7.70026 (x86) Multilingual - نرم افزارهای طراحی دو بعدی و سه بعدی (CNC)

CimcoEdit 7.70026 (x86) Multilingual | 236 MB

Part1 | Part2 | Part3 


برچسب‌ها: Cimco Edit 7, 70026, x86, Multilingual – نرم افزارهای طراحی دو بعدی و سه بعد, CNC

تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 8:15 | نویسنده : مهدی مستاجران
مهندسی معکوس، طراح و مشاور ساخت انواع قالب 09133038079
اولین چاپگر سه بعدی قند!
در نمایشگاه CES در لاس‌وگاس در سال 2014 یک کارخانه قندوشکر اعلام کرد توسط چاپ سه بُعدی قند را با دو شکل مختلف تولید کرده است. مدل اول «شف جت» بوده که قند سفید است و قیمت آن در حدود 5000 دلار است و مدل دوم «شف جت پرو» قندهای رنگی است و قیمت آن نزدیک به 10 هزار دلار است.

سازنده این قندها اعلام کرد تا آخر سال 2014 قندهایی با طعم‌های مختلف مانند شکلات، وانیل، نعناع، گیلاس و هندوانه چاپ می‌شوند.

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: چاپگرهای سه بُعدی و چاپ قند خوراکی تصاویر, چاپ قند سه بعدی, چاپگر سه بعدی, چاپ سه بعدی, تکنولوژی

ادامه مطلب
 • دانلود فیلم
 • دانلود نرم افزار
 • قالب وبلاگ